Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws : 27 Maart 2007 Kennisdoorstroming gewasbescherming van onderzoek naar onderwijs

De nieuwste onderzoekskennis over gewasbescherming is sinds kort beschikbaar voor MBO-cursusonderwijs en dagonderwijs door het project 'Kennisdoorstroming gewasbescherming van Wageningen UR naar AOC'. Intensieve samenwerking tussen onderzoekers en AOC-docenten heeft geleid tot drie kennisproducten voor alle AOC's in de vorm van lespakketten, een digitale beeldbank en een lesprogramma met praktijkproeven.

Bij onderzoekers van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) en Plant Research International (PRI) is veel actuele kennis aanwezig over geintegreerde gewasbescherming. Door deze kennis beschikbaar te stellen aan AOC-docenten kan de informatie via het onderwijs verder worden verspreid onder telers en (V)MBO-studenten.

Uit het project Kennisdoorstroming Gewasbescherming zijn drie producten voortgekomen:

De doorstroom van kennis tussen onderzoek en onderwijs is de afgelopen jaren onder druk komen te staan, door o.a. marktgericht denken van onderzoeksinstellingen, slechte aansluiting van onderzoeksresultaten op de belevingswereld van docenten, het fragmentarisch beschikbaar komen van informatie en de†beperkte toepasbaarheid van onderzoeksresultaten voor het onderwijs.

Samenwerking

Door een nieuwe vorm van samenwerking tussen onderzoek en onderwijs is meer inzicht en begrip ontstaan voor elkaars cultuur en werkwijze. Daardoor is het gemakkelijker geworden om†kennisoverdracht vanuit het onderzoek beter af te stemmen op de behoefte van het onderwijs. Voortdurend vindt nu terugkoppeling plaats over vorm en inhoud, zodat de kennisproducten optimaal zijn aangepast aan de huidige eisen en wensen vanuit het onderwijs.

De deelnemende partijen zijn erg enthousiast over het verloop en de resultaten van de samenwerking. Het streven is om de contacten die zijn ontstaan tussen onderzoekers en docenten verder uit te bouwen tot een duurzaam netwerk. Op deze wijze is het mogelijk om de uitwisseling van kennis beter te stroomlijnen en tegelijk structureel aan te pakken.

Het project uitgevoerd onder leiding van Gera van Os namens Wageningen UR en Barry Looman namens de AOC-Stuurgroep Gewasbescherming. Het project is geŽvalueerd in het kader van LNV-programma 420 in samenwerking met Thomas Lans (WU-ECS).

U kunt de brochure "Kennisoverdracht is mensenwerk" downloaden via www.ppo.wur.nl (Bron: PPO)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl