Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws : 18 April 2007 College van Anna Paulowna stemt in met Regionale Visie Bedrijventerreinen Kop van Noord-Holland

Het college van B&W van Anna Paulowna heeft ingestemd met de Regionale Visie Bedrijventerreinen Kop van Noord-Holland. De visie zal nu aan de raad ter vaststelling worden aangeboden.

Provincie bepaalt locaties en oppervlakten voor bedrijventerreinen De provincie Noord-Holland heeft in oktober 2004 het streekplan Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord vastgesteld. Daarin heeft de provincie zelf de locaties en oppervlakten voor de nieuw te ontwikkelen regionale bedrijventerreinen, zoals Kooypunt, het Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein en Robbenplaat, aangewezen. De betrokken gemeenten kregen de opdracht om voor de te ontwikkelen hectaren lokaal bedrijventerrein (tot 2015) gezamenlijk een regionale visie te ontwikkelen. In deze visie zijn de verdeling en de planning van de hectares lokaal bedrijventerrein tot en met 2014 vastgelegd. Voor de Kop van Noord-Holland konden de gemeenten maximaal 35 hectare lokaal bedrijventerrein verdelen.

Gemeenten ontwikkelen regionale visie

Het Gewest Kop van Noord-Holland heeft de totstandkoming van de regionale visie begeleid. De visie is opgesteld door het economisch advies bureau ‘Stec-groep’ in nauw overleg met de betrokken gemeenten. Op 22 februari 2007 zijn de leden van de adviescommissie Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Economische Zaken (ROVEZ) van het Gewest Kop van Noord-Holland akkoord gegaan met deze Regionale Visie Bedrijventerreinen. De adviescommissie ROVEZ bestaat uit de verantwoordelijke portefeuillehouders van de betrokken gemeenten in de Kop van Noord-Holland.

Verdeling van hectares lokaal bedrijventerrein

De visie behandelt de verdeling van hectares nieuw te ontwikkelen lokaal bedrijventerrein voor de Kop van Noord-Holland. In de visie is de volgende verdeling afgesproken:

Gemeente Hectares
Anna Paulowna 4,5
Den Helder 8,5
Harenkarspel 3,5
Niedorp 3,5
Schagen 0
Texel 3,0
Wieringen 1,0
Wieringermeer 8,0
Zijpe 4,0
Totaal 35,0

De verdeling betreft uitsluitend de hectares lokaal bedrijventerrein. De hectares bedoeld voor kantorenlocaties, agri-business en grootschalige/perifere detailhandel vallen buiten deze verdeling. Daarnaast zijn de locaties en oppervlakten van de nieuwe regionale bedrijventerreinen (Kooypunt en een mogelijk Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein) door de provincie al vastgelegd in het streekplan. Bovendien moeten hectares bedrijventerrein die door omstandigheden hun functie verliezen, elders worden gecompenseerd. Ook deze hectares vallen buiten de verdeling.

Afspraken over uitvoering

Naast de verdeling van de hectares zijn er regionale afspraken gemaakt over de uitvoering van de visie. Dit betreft onder andere afspraken over de fasering en herstructurering van lokale bedrijventerreinen en de monitoring van de ontwikkelingen binnen de regio. De regio wil de ontwikkeling van de lokale bedrijventerreinen zoveel mogelijk in samenhang oppakken en waar mogelijk ruimtewinst boeken door intensief ruimtegebruik.

En nu verder ...

De colleges van B&W en gemeenteraden van de negen gemeenten in de Kop van Noord-Holland beslissen de komende maanden over de Regionale Visie Bedrijventerreinen. Wanneer alle raden positief hebben besloten, wordt de visie aangeboden aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland. Deze zal de visie naar verwachting voor het zomerreces van 2007 vaststellen. Na akkoord van de provincie kan de regio de uitvoering ter hand nemen. (Bron: Gemeente Anna Paulowna)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl