Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws : 04 September 2007 Mogelijk versnelde ontwikkeling uitbreiding Agriport A7

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wieringermeer heeft ingestemd met de start van het project Agriport 2. Dit betreft de uitbreiding van Agriport A7 en geeft bestaande bedrijven de kans om uit te breiden en nieuwe glastuinders de mogelijkheid zich in Wieringermeer te vestigen. Voor de Wieringermeer een economisch impuls en een uitbreiding van de werkgelegenheid met ruim 2000 banen. Agriport A7, inclusief Agriport 2, wordt een van de belangrijkste en grootste glastuinbouwlocaties in Nederland. 50% van de Nederlandse tomaten en 25% van de Nederlandse paprika’s komen in de toekomst uit de gemeente Wieringermeer.

De ontwikkeling van Agriport A7 is ongekend succesvol. De verwachting, zoals aangegeven in het ‘Structuurplan gemeente Wieringermeer’, was dat in 2009 de beschikbare grond zou zijn verkocht. Echter, nog in hetzelfde jaar nadat de eerste vergunningen waren verleend is de grond uitverkocht.

Grootschalige kavels, goede klimatologische omstandigheden en logistiek voordeel zijn de grootste succesfactoren. Al bij de vaststelling van het structuurplan werd voor uitbreiding van Agriport A7 de locatie aan de noordkant gekozen. Door de aanhoudende vraag naar glastuinbouwgrond heeft de directie van Agriport A7 BV het gemeentebestuur verzocht niet te wachten met de ontwikkeling van Agriport 2. Voordat het college kon instemmen met de start van het project Agriport 2, heeft het in een vooronderzoek laten uitzoeken of versneld ontwikkelen van Agriport 2 gevolgen heeft. Bijvoorbeeld voor de groei van werkgelegenheid ten opzichte van het woningaanbod. Onderzoek wijst uit dat dit geen nadelige gevolgen hoeft te hebben.

Het college heeft daarom gemeend te kunnen starten met de ontwikkeling van Agriport 2. Op de huidige locatie is realisatie van kleinschalige kassen wel mogelijk, maar niet van grootschalige glastuinbouwbedrijven. Het bestemmingsplan moet worden gewijzigd en er zal een milieueffectrapportageprocedure moeten worden doorlopen. Vooruitlopend op besluitvorming hierover door de gemeenteraad, vraagt het college de raad in zijn vergadering van september 2007 in te stemmen met een ‘Nota van Uitgangspunten’. In deze nota wordt onder andere de ontwikkelingsstrategie op hoofdlijnen weergegeven. Uitgangspunt is dat de ontwikkeling aan dezelfde eisen voldoet als de vormgeving van Agriport A7.

De gemeente werkt nauw samen met Agriport A7 BV, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en de provincie Noord-Holland. Als alles volgens planning verloopt, kan begin 2009 gestart worden met de bouw van kassen op Agriport 2. (Bron: Gemeente Wieringermeer)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl