Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws : 31 Oktober 2007 Minder vergunningen en administratieve lasten door Activiteitenbesluit

Bedrijven hoeven vanaf 1 januari 2008 in veel minder gevallen een milieuvergunning aan te vragen of een onderzoek te doen. Minister Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu heeft in het Activiteitenbesluit een flink aantal bestaande algemene milieuregels samengevoegd, geharmoniseerd, opgeschoond en geactualiseerd.

Het aantal bedrijven waarvoor deze algemene regels gelden (die dus geen vergunning hoeven aan te vragen) is uitgebreid van 283.000 naar 320.000 bedrijven. Het Activiteitenbesluit leidt tot een lastenverlichting voor het bedrijfsleven van 215 miljoen euro per jaar.

Achtergrond

De Wet milieubeheer biedt de mogelijkheid vergunningen te vervangen door algemene milieuregels. Deze zijn nu neergelegd in het Activiteitenbesluit, dat per 1 januari 2008 in werking treedt. In het Activiteitenbesluit staan algemene regels voor verschillende milieuaspecten, zoals geluid, bodem, lucht en afvalwater. Gemeenten kunnen -als de lokale omstandigheden daartoe aanleiding geven en onder bepaalde voorwaarden- afwijken van hetgeen in het Activiteitenbesluit staat.

Minder regeldruk

Het Activiteitenbesluit heeft vermindering van regeldruk en van administratieve lasten voor het bedrijfsleven tot gevolg. Zo hoeft een groot aantal metaalbedrijven niet langer een milieuvergunning aan te vragen. Dit komt doordat het maken van metalen meubelen voortaan onder de algemene regels valt.

Hierdoor geldt er geen onderzoeksverplichting meer voor het nemen van energiebesparende maatregelen voor 95% van de MKB-bedrijven. Bovendien geldt er nu één ijkdatum voor bovengrondse tanks voor de opslag van olie voor wat betreft de verplichte keuring. Over de inhoud van het Activiteitenbesluit is uitvoerig overleg geweest met de VNG, een groot deel van het bedrijfsleven (koepelorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland en verschillende brancheorganisaties zoals de BOVAG) en met de Tweede Kamer.

Publicatie

Het Activiteitenbesluit is vandaag gepubliceerd op de website van het ministerie van VROM. De officiële publicatie in het Staatsblad zal binnenkort plaatsvinden. De komende tijd wordt veel aandacht besteed aan opleiding, voorlichting en ondersteuning over de uitvoering van het Activiteitenbesluit. Op de sites van het ministerie van VROM en Infomil is informatie beschikbaar. In het land zullen informatiebijeenkomsten voor gemeenten worden gehouden. En er wordt een ondersteunend ICT-systeem ontwikkeld. Senter Novem, het Platform Milieuhandhaving Grote Gemeenten en VNG spelen hierbij een belangrijke rol.

Meer information op www.vrom.nl (Bron: Min. VROM)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl