Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws : 20 December 2007 Fritz Conyn neemt afscheid als voorzitter Kamer van Koophandel Noordwest-Holland

Fritz Conyn, voorzitter van de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland neemt afscheid. Dit betekent een abrupt einde aan een succesvolle bestuursperiode van 10 jaar. Het besluit om het voorzitterschap neer te leggen vloeit voort uit de gewijzigde wet op de Kamers van Koophandel die per 1 januari 2008 van kracht wordt. Hierin is bepaald dat ook voorzitters van de kamers maximaal 12 jaar in functie mogen zijn. Bovendien kunnen zij slechts 2 maal worden herbenoemd. Weliswaar was er bestuurlijk nog twee jaar beschikbaar maar de beoogde herbenoeming bleek onmogelijk door de bepalingen van de wet. Hiervoor is namelijk geen overgangsregeling getroffen. De Staatssecretaris van Economische Zaken heeft pas vorige week aangekondigd voor de Kerst een brief te zenden waarin een en ander wordt geschetst.

In de periode dat Fritz Conyn voorzitter was, is de fusie van de kamers Alkmaar en Hoorn geëffectueerd. Belangrijk is dat daarbij de samenwerking met de organisaties van werkgevers en werknemers structureel is verankerd. Jaarlijks worden convenanten afgesloten waarin hetgeen met de samenwerking wordt beoogd, in concrete projecten is beschreven.

Een ander belangrijk wapenfeit is dat, gestimuleerd door de nieuwe huisvesting, de efficiency van de gefuseerde organisatie fors is vergroot. De financiële bijdragen die aan het bedrijfsleven in Noordwest-Holland worden gevraagd zijn sinds 2001 met ruim 20% gedaald.

Om de continuïteit in het bestuur te waarborgen, is het algemeen bestuur dat per 1 januari a.s. in functie treedt, bijeen geroepen. Besloten is om een Dagelijks Bestuur te vormen dat wordt belast met het bestuur van de kamer. Daarnaast is een Bestuurscommissie ingesteld die leiding gaat geven aan het proces dat leidt tot de voordracht van een nieuwe voorzitter van de kamer. Desgevraagd heeft Fritz Conyn zich beschikbaar gesteld om deze commissie te leiden. Een en ander dient binnen een half jaar zijn beslag te krijgen. (Bron: KvK)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl