Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws : 24 Januari 2008 "Wat doen de Buren?" Resultaten Regionaal Salarisonderzoek

Krapte op de arbeidsmarkt; een veelgehoorde term tegenwoordig. En tegelijkertijd één van de redenen waarom beloning tegenwoordig weer volop in de belangstelling staat. Maar wat er onder ´de arbeidsmarkt´ wordt verstaan, is voor iedereen weer anders. Een markt op het eigen vakgebied, een markt qua salarisniveau? Wat vast staat is dat de arbeidsmarkt in ieder geval het domein is waarbinnen je concurreert om personeel. Voor veel ondernemers is dat daarmee dan ook de regio en directe omgeving, waarin het bedrijf gevestigd is. Dit is één van de redenen, waarom H&S Adviesgroep uit Alkmaar heeft besloten om een regionaal salarisonderzoek uit te voeren. Alleen zo kom je immers te weten ´wat de buren doen´!

Het onderzoek is in het najaar van 2007 voor de eerste maal uitgevoerd onder een groep MKB-bedrijven in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal, in de categorie 25 tot 400 werknemers. Dit heeft geleidt tot een rapport met beloningsinformatie over 40 veel voorkomende directie-, management- en staffuncties. In de rapportage is per functie inzichtelijk welk vast en variabel salaris wordt toegepast, maar is ook informatie opgenomen over onkostenvergoedingen, lease auto en pensioen. Op die manier geeft het een actueel beeld van de beloning in Noord-Holland boven het kanaal.

Het belang van beloning geldt niet alleen de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Ook economisch gezien hebben de loonkosten interesse gewekt. Recent onderzoek van KPMG heeft uitgewezen dat de personeelskosten in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal momenteel harder stijgen dan de bedrijfsresultaten. Deze ontwikkeling dient dan ook serieus bekeken te worden door het regionale bedrijfsleven. Enkele resultaten uit het onderzoek bieden echter aanknopingspunten om het hoofd te bieden aan deze ´dreiging´.

Uit de resultaten van het salarisonderzoek blijkt dat bij gemiddeld 47% van alle functies in het onderzoek een vorm van variabele beloning wordt toegepast. Gemiddeld bedraagt deze variabele beloning 9,7% van het totale vaste jaarsalaris (inclusief vakantietoeslag), met een variatie tussen de 4% en 14%. De vraag is of die 47% nu juist hoog is, of laag. Wat vast staat is dat het aandeel nog veel ruimte biedt om het instrument verder toe te passen, en dat er daarnaast een vrij structurele druk op de salarissen ligt. Indien er voor wordt gekozen om loonstijging, meer dan nu, te koppelen aan behaalde resultaten dan 'ademt' de beloning beter mee met de bedrijfsresultaten. Dit kan bijvoorbeeld door de stijging van het vaste salaris min of meer te beperken tot de inflatiecorrectie en de variabele component geleidelijk verder te vergroten.

Daarnaast valt uit het onderzoek tevens af te leiden dat er duidelijk verschil bestaat in de toepassing van variabele beloning tussen zowel niveau´s in de organisatie als tussen functiegroepen onderling. Variabele beloning wordt substantieel vaker toegepast bij directie- en managementfuncties dan bij de meer operationele functies. Tevens is de uitgekeerde variabele beloning hoger bij deze groep. Van de directieleden wordt 63% variabel beloond, gemiddeld ter hoogte van 12,7% van het vaste jaarsalaris. Van het management in de regio wordt 62% variabel beloond, gemiddeld ter hoogte van 11,3% van vast jaarsalaris. Hiermee wordt in onze regio een gangbaar beeld op het gebied van variabele beloning bevestigd.

Een interessant gegeven is het verschil in toepassing van variabele beloning bij de verschillende beroepsgroepen binnen bedrijven. Binnen de managementgroep zien we dat van de marketing- en salesmanagers 69% variabel wordt beloond, gemiddeld ter hoogte van 12,3%. Van de regionale Financiële managers wordt daarentegen slechts 47% variabel beloond, gemiddeld ter hoogte van 10,7% van het vaste jaarsalaris. Ook hier lijkt het klassieke beeld te worden bevestigd; de ondernemende commercieanten hebben andere behoeften dan de zekerheidszoekende financials. Of heeft dit verschil andere oorzaken? In onze praktijk horen we immers vaak genoeg dat het door ondernemers als lastig wordt ervaren om de juiste bonuscriteria te formuleren voor ondersteunende functies zoals financiën. Voor die groep ondernemers hebben wij de volgende tips.

Het Regionaal Salarisonderzoek

Het Regionaal Salarisonderzoek van H&S Adviesgroep is een jaarlijks terugkerend onderzoek. Heeft u interesse in de resultaten? De opzet van het onderzoek is dat de deelnemende bedrijven hun eigen salarisgegevens delen en dat zij, in ruil daarvoor en tegen een lage kostprijs, van H&S Adviesgroep een (geanonimiseerde) totaalrapportage ontvangen. In de komende zomerperiode van 2008 wordt het onderzoek voor de tweede maal gehouden. H&S Adviesgroep kan natuurlijk ook door niet-deelnemers worden benaderd voor individuele salarisadviezen, of voor het verrichten van salarisonderzoeken binnen een specifieke branche.

De auteur, drs. Ruud Loos, is werkzaam als Business unit manager HR Consultancy & Support bij H&S Adviesgroep te Alkmaar. H&S Adviesgroep is als fullservice HR dienstverlener actief op het gebied van werving en selectie, assessment, coaching, training, interim professionals & interim management en HR consultancy. Ruud Loos is voor vragen ook te bereiken via of zie www.hsadviesgroep.nl.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl