Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws : 06 Maart 2008 Gemeenten pakken met bedrijfsleven lasten aan

60% van de gemeenten in Noordwest-Holland gaat dit jaar met het bedrijfsleven bekijken in hoeverre de administratieve lastendruk omlaag kan. Dit is het resultaat tot nu toe van de tijdelijke regeling stimulering aanpak vermindering gemeentelijke administratieve lasten. Gemeenten hebben nog tot eind maart 2008 de mogelijkheid om zich aan te melden. De Kamer van Koophandel draagt al geruime tijd de boodschap uit dat met de reductie van de gemeentelijke de administratieve lasten veel is te winnen. Niet alleen voor het bedrijfsleven, maar ook voor de gemeenten zelf.

Van denken naar doen…

Ambtenaren die nu met allerlei procedures bezig zijn, kunnen soms beter op andere terreinen worden ingezet.

Goede intenties worden gemakkelijk uitgesproken. Veel gemeenten zien de voordelen, maar om de stap te zetten van denken naar doen is moed en doorzettingsvermogen nodig en een subsidieregeling kan daarbij een duwtje geven.

Ervaringen van Kamers van Koophandel elders in het land hebben geleid tot een aantal Best Practices, geslaagde voorbeelden van gemeenten die daadwerkelijk een administratieve lastenreductie hebben gerealiseerd. Door het rijk is op basis van die goede ervaringen een tijdelijke subsidieregeling gemaakt , om het voor gemeenten nog aantrekkelijker te maken om de mogelijkheden voor lastenreductie te onderzoeken en in de praktijk te brengen. Met de regeling is het mogelijk om een bijdrage van 75% van de kosten tot €15.000 te verkrijgen in de vorm van een voucher voor een doorlichting en een maatregelenplan voor de belangrijkste vergunningen. Voorwaarde is wel dat het bedrijfsleven betrokken wordt bij het project en dient in te stemmen met het eindresultaat.

Tegelijkertijd hebben de gezamenlijke Kamers van Koophandel een bundel samengesteld met 12 Best Practices voor het reduceren van gemeentelijke administratieve lasten voor bedrijven, met de veelzeggende ondertitel: "… van denken naar doen… " . Dit boekwerk is verspreid onder gemeenten en ondernemersverenigingen om concreet te laten zien wat een project kan opleveren.

Enquête

In januari van dit jaar heeft de Kamer van Koophandel een korte enquête aan de 31 gemeenten in Noordwest-Holland voorgelegd. Hieruit blijkt onder andere (bijlage) dat 18 gemeenten zeker meedoen aan de lastenreductie, dat 5 gemeenten zeker niet meedoen en dat van 8 gemeenten nog niet duidelijk wat ze gaan doen.

Rol Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel zal tot 31 maart 2008 de gemeenten blijven stimuleren om van de regeling gebruik te maken. Vervolgens is de Kamer bereid om zowel de gemeenten als het bedrijfsleven bij te staan in het organiseren van een goede inbreng vanuit de ondernemerspraktijk. Tenslotte zal de Kamer volgen hoe de projecten verlopen en welke resultaten uiteindelijk geboekt worden.

Voor de vragen en opmerkingen naar aanleiding van dit bericht kunt contact opnemen met Martin de Boer van de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland via telefoonnummer 072-5195776.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl