Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws : 03 Juni 2008 Kabinet wil doorwerken na 65 makkelijker maken

Om doorwerken na 65 makkelijker te maken, wil het kabinet dat mensen zelf kunnen kiezen of ze hun AOW op 65 jaar laten ingaan of pas later. Een latere ingangsdatum zou dan tot een hogere AOW-uitkering leiden. Dit staat in de kabinetsnotitie Men is zo oud als men zich voelt . Minister Donner en staatssecretaris Aboutaleb van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben de notitie naar de Tweede Kamer gestuurd.

De notitie noemt de mogelijkheid van doorwerken na 65 en het eventueel afbouwen na die leeftijd van het werkzame leven als onderdeel van de cultuurverandering waarbij doorwerken tot 65 weer normaal wordt. De mogelijkheid van doorwerken na 65 heeft gevolgen voor een groot aantal aspecten van het arbeidsrecht en het sociaal recht. Het kabinet wil daarover met sociale partners in overleg.

In de notitie schetst het kabinet zijn visie op vergrijzing en arbeidsparticipatie van ouderen. Het kabinet wil dat meer ouderen aan de slag gaan of blijven. Uit onderzoek blijkt dat steeds meer mensen daar positiever over denken. Bovendien is het nodig omdat de komende jaren steeds meer werknemers stoppen. Daardoor gaat kennis en expertise verloren en dreigen (grote) tekorten aan werknemers wat ten koste gaat van economische groei. Ook draagt het bij om de (stijgende) kosten van zorg en vergrijzing te dekken. Vervolgens schetst het kabinet concrete ideeen om doorwerken na de 65 (beter) mogelijk te maken.

In de notitie schrijft het kabinet verder dat mensen die (willen) doorwerken na hun 65ste geen oneigenlijke concurrentie zouden mogen zijn voor werknemers onder de 65. Zo zou het wettelijk minimumloon ook voor 65-plussers moeten gaan gelden om te voorkomen dat ze onderbetaald worden en daardoor andere werknemers verdringen. Ook wordt het verdringingsrisico tegengegaan als werknemers van boven de 65 als eerste (binnen hun functiegroep) in aanmerking komen voor beeindiging van de arbeidsovereenkomst als het economisch slecht gaat met het bedrijf.

Het op vrijwillige basis langer doorwerken na de 65 en belemmeringen daarvoor, zijn al langere tijd onderwerp van gesprek tussen kabinet en Tweede Kamer en sociale partners. Tijdens het afgelopen voorjaarsoverleg riep het kabinet de sociale partners al op om cao s kritisch tegen het licht te houden op belemmeringen op doorwerken na de 65 (zo bepalen veel cao s dat bij de leeftijd van 65 automatisch ontslag volgt). Het kabinet wil de ontwikkelingen in cao s op dit onderwerp goed volgen.

De notitie gaat niet in op maatregelen om meer oudere werknemers onder de 65 aan de slag te krijgen en houden. Die maken deel uit van een pakket maatregelen om de (algehele) arbeidsparticipatie te verhogen waarover de commissie Arbeidsparticipatie (commissie Bakker) binnenkort advies uitbrengt.

De volledige tekst van de kabinetsnotitie "Men is zo oud als men zich voelt" en de aanbiedingsbrief van Donner en Aboutaleb aan de Tweede Kamer staan op de internetsite van het ministerie van SZW: www.szw.nl (klikken op "Kamerstukken"). (Bron: Min. SZW)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl