Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws : 16 September 2008 Kabinetsvisie toekomstig Europees landbouwbeleid

De ministerraad heeft op voorstel van minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ingestemd met de visie op het Europees landbouwbeleid in 2020.

In deze visie bloeit en concurreert de Europese land- en tuinbouw op de wereldmarkt. Dit kan omdat wordt geïnvesteerd in kennis en vernieuwing. De productie is duurzaam en veilig en meer gekoppeld aan maatschappelijke waarden. Innovatievermogen en concurrentiekracht worden gestimuleerd. Tevens worden er vergoedingen gegeven aan boeren en andere plattelandsondernemers met agrarische activiteiten die bijdragen aan een mooier landschap en betere natuur, milieu en dierenwelzijn.

De algemene inkomenssteun aan boeren wordt omgebouwd. Daarvoor in de plaats komen er beloningen voor maatschappelijk waardevolle zaken zoals stimulering van concurrentiekracht en duurzaamheid en een karakteristiek landschap. Om de uitdagingen waar Nederland mondiaal en in Europa voor staat aan te kunnen gaan, moeten volgens het kabinet de maatschappelijke waarden voedselzekerheid, voedselveiligheid en -kwaliteit, landschap en natuur, milieu, dierenwelzijn en diergezondheid centraal staan.

De Nederlandse landbouw is een krachtige sector en een belangrijke motor van de economie. De land- en tuinbouw moet zich daarom kunnen blijven ontwikkelen en vernieuwen om zich zowel aan steeds veranderende krachten van de markt als aan de wensen van de samenleving te kunnen aanpassen. Het kabinet ziet hier drie doelen. Het eerste doel is versterking van concurrentiekracht en duurzaamheid. Hier vallen ook innovatie en risicobeheer onder.

Het tweede doel is het belonen van het in stand houden van een basiskwaliteit van maatschappelijk waardevolle gebieden. Het gaat hierbij om het betalen voor de uitoefening van agrarische activiteiten in gebieden waar productieomstandigheden niet optimaal zijn door natuurlijke handicaps en waar de voortzetting van de grondgebonden landbouw gewenst is of in gebieden waar de landbouw met het oog op duurzaamheid noodzakelijkerwijs beperkingen ondervindt. Hierbij komen (delen van) de Nationale Landschappen (zoals het Groene Hart met hoge grondwaterstanden) en (zones rond) de Natura 2000-gebieden (zoals het Dwingelderveld, een heideterrein op arme zandgrond of de hoogvenen in de Deurnse Peel en Mariapeel) als eerste in beeld.

In de derde plaats vindt het kabinet extra betalingen voor zichtbare maatschappelijke prestaties en ondersteuning van groen/blauwe diensten belangrijk, zowel binnen als buiten de maatschappelijk waardevolle gebieden. Groene diensten zijn bijdragen aan natuur- en cultuurhistorische kwaliteiten van landschappen zoals het knotten van wilgen en het onderhouden van houtwallen. Blauwe diensten zijn bijvoorbeeld het bieden van mogelijkheden voor waterberging. (Bron: BloembollenVisie)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl