Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws : 22 September 2008 Agenda Landbouw en Visserij gelanceerd

De marktpositie van agrariërs moet beter, vindt de provincie Noord-Holland. Daarom moet er meer ruimte komen voor duurzaam en toekomstgericht ondernemerschap in Noord-Holland. Dat is een van de uitgangspunten van de Agenda Landbouw en Visserij die door Gedeputeerde Jaap Bond is gelanceerd.

Bond:"Voor een vitaal platteland is een economisch sterke agrarische sector een voorwaarde. We houden wat we hebben en versterken dat." De provincie heeft nogal wat ambities voor de komende jaren. Vaak kiest de provincie een faciliterende, stimulerende of regierol en zoekt naar oplossingen.

De speerpunten uit de Agenda Landbouw en Visserij 2008-2011 staan hieronder.

Regionale fundamenten

Noord-Hollandse land- en tuinbouwbedrijven en de bijbehorende toeleverende en verwerkende industrieën (samen ook wel agrocluster genoemd) hebben wereldwijd een sterke concurrentiepositie. Die moet behouden worden en waar mogelijk versterkt. Om dat te bereiken, liggen er opgaven op het gebied van infrastructuur, logistiek, kennis, onderwijs, scholing, innovaties en duurzaamheid. Overheid en bedrijfsleven staan hiervoor gezamenlijk aan de lat.

Mooi voorbeeld is het initiatief van de provincie om zich -samen met Wageningen Universiteit, Seed Valley (zaadveredelingsbedrijven) en ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord- hard te maken voor een leerstoel zaadtechnologie in Noord-Holland. De intentieverklaring voor de bijzonder hoogleraar is inmiddels ondertekend. Verder zijn er ontwikkelingen op Agriport A7 als glastuinbouwgebied. Of de nieuwbouw van Kassenklas bij de proeftuin Zwaagdijk.

Innovatie en ondernemerschap

De provincie ondersteunt innovaties, de toepassing van nieuwe technieken en verdere ontwikkeling van ICT en precisielandbouwtechnieken.

Agrarische bedrijven van de toekomst

Een goede agrarische structuur is voor land- en tuinbouwbedrijven van groot belang. De provincie werkt aan landbouwstructuuronderzoek in het kader van de structuurvisie en stimuleert (financieel) kavelruil en actief grondbeleid.

Lifestyle

De provincie willen meer biologische en duurzame landbouw. Noord-Holland is een van de koplopers op het gebied van biologische landbouw. De ambitie is een verdubbeling van het biologisch areaal van 3,5% nu naar 7% eind 2011. Om boeren te stimuleren om te schakelen is subsidie beschikbaar. Daarnaast voeren we de promotiecampagne noordhollandsegrond. Binnenkort zijn er in dit kader weer allerlei activiteiten tijdens de Oogstweek van 20 t/m 28 september.

Ondernemerschap op het platteland

Multifunctionele landbouw draagt bij aan de versterking van de plattelandseconomie, de sociaal-economische samenhang en biedt nieuwe economische perspectieven voor individuele agrarische bedrijven. Om boeren te helpen bij verbredingactiviteiten is subsidie beschikbaar. Daarnaast wordt gewerkt aan een Leidraad Verbrede Landbouw voor gemeentes, waarin ze kunnen zien hoe om te gaan met verbredingactiviteiten.

Visserij en aquacultuur

De provincie wil de visserij stimuleren zich duurzaam te ontwikkelen. Ondanks de klappen die de sector te verwerken heeft, is deze zeer kansrijk. Voor 2011 worden minimaal twee vernieuwende projecten in de aquacultuur in Noord-Holland gerealiseerd. Verder wordt ingezet op een algenkenniscentrum gekoppeld aan Seed Valley. Alle schakels voor een keten zijn aanwezig om aquacultuur te ontwikkelen, de provincie brengt de partijen bij elkaar.

Imago

De provincie neemt het voortouw om het imago van de sector te verbeteren. Onderdeel daarvan is een grootschalige communicatiecampagne in samenwerking met de sector, een intensieve lobby richting de Europese Unie, het zorgen voor een goed investeringsklimaat, het vergroten van bewustwording van consumenten en het interesseren van scholieren voor de sector.

Meer informatie op www.noord-holland.nl (Bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl