Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws : 17 December 2008 Meer kwaliteit in winkelgebieden Noord-Holland

Meer kwaliteit en diversiteit in winkelgebieden, leisure in landelijk gebied maar geen weidewinkels. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het provinciale detailhandels- en leisurebeleid.

Uitgangspunten bij dit beleid zijn een positieve houding voor nieuwe ontwikkelingen, innovatieve concepten en schaalvergroting.

Belangrijk is dat nieuwe ontwikkelingen niet mogen leiden tot ernstige verstoring van de bestaande winkelstructuur in de regio. Meer kwaliteit en diversiteit in winkelgebieden en van leisurevoorzieningen staat voorop. Weidewinkels(grote agrarische winkels) zijn niet toegestaan. Leisure in het landelijk gebied is mogelijk, omdat niet alle leisure goed kan worden ingepast in stedelijke milieus (zoals attractieparken al dan niet in combinatie met recreatiewoningen).

Regionale adviescommissies

Nieuwe initiatieven worden regionaal afgestemd. Deze afstemming vindt plaats in nog op te richten regionale adviescommissies detailhandel en leisure. Gemeenten leggen grootschalige plannen ter advisering aan deze commissies voor.

Rol van de provincie

De rol van de provincie Noord-Holland ligt vooral in het faciliteren van het proces van regionale afstemming, daar waar ontwikkelingen een (boven)regionale impact hebben. De provincie biedt financiële ondersteuning aan de adviescommissies en faciliteert op het gebied van kennis en informatie. Indien nodig zet de provincie planologische instrumenten in om een keuze af te dwingen als regionale partijen er niet uitkomen en bemiddeling niet helpt.

Het traject om te komen tot een visie is gestart in 2006 met expertmeetings van provinciale statenleden. Vervolgens is in 2007 de keuze gemaakt om een visie op stellen. Als basis is onderzoek gedaan naar de huidige situatie van de detailhandel en leisure. Op 25 november 2008 heeft de provincie Noord-Holland haar provinciale detailhandels- en leisurebeleid vastgesteld.

Het Detailhandels- en leisurevisie Noord-Holland is te downloaden via www.noord-holland.nl (Bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl