Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws : 18 December 2008 KvK: Eenzijdige aanmelding `Kustzee ten noorden van Bergen` als habitatgebied gevaar voor toekomst

Op 24 november 2008 heeft het Ministerie van LNV het plan bekendgemaakt om vier in de Noordzee gelegen gebieden aan te melden voor plaatsing op de communautaire lijst van gebieden die op grond van de Habitatrichtlijnen moeten worden aangewezen. De Kamer van Koophandel Noordwest-Holland vindt dat deze aanmelding eenzijdig tot stand is gekomen waarbij onvoldoende aandacht is besteed aan de op handen zijnde (noodzakelijke) ontwikkelingen in het gebied. De KvK verzoekt het Ministerie dan ook dringend de procedure op te schorten totdat er nader onderzoek is verricht naar de consequenties van de aanmelding voor de bestaande en toekomstige activiteiten in en rond het gebied.

Vanzelfsprekend ondersteunt de KvK het beleid dat waardevolle natuurgebieden door wetgeving beschermt. Maar een vitale natuur kan pas in stand worden gehouden en versterkt als er ook aandacht is voor de sociaaleconomische vitaliteit rondom die natuurgebieden. Er is geen of nauwelijks rekening gehouden met:

Habitatrichtlijnen moeten goed afgewogen worden met andere belangen en belanghebbenden (Awb). Voor aanmelding van een habitatrichtlijngebied moet een formulier worden ingediend bij de Europese commissie. In de gebiedsbeschrijving van de 'Kustzee ten noorden van Bergen' wordt niets vermeld over (bestaande) activiteiten en invloeden in en buiten het gebied. Geen rekening is gehouden met bestaande visserijactiviteiten, de aanwezigheid van havens met industriële activiteiten en een grote hoeveelheid recreatiefaciliteiten en agrarische gebieden. Kortom, in de optiek van de KvK had dit eerst geïnventariseerd moeten worden en gemeld op het gegevensformulier voor de Europese commissie. Hoe kan de commissie nu een gefundeerd besluit nemen op basis van onvolledig aangemelde gegevens?

Aanwijzing als Habtitatrichtlijngebied heeft vergaande consequenties voor de activiteiten in en om het gebied. Ook consequenties voor gebruik en rendement van reeds ingezette activiteiten als de verdere ontwikkeling van onder meer Petten aan Zee, inrichting oude havenkom in de vm. Rijkswerf te Den Helder tot jachthaven, campings en bungalowparken aan de Noordzeekust, etc. maar ook voor de industrie en logistiek: verplaatsing TESO veerhaven, parkeren offshore voor de haven van Den Helder en aanleg havengebonden bedrijfsterrein Kooijpunt Zuid-Oost. Voor de energie: bouw van installaties t.b.v. opwekking duurzame energie en gevolgen voor de agribusiness en de visserijsector.

Indien het Ministerie overgaat tot aanmelding en later aanwijzing van het gebied 'Kustzee ten noorden van Bergen' zonder voldoende geïnformeerd te zijn over de mogelijkheden van kustverdediging en de gevolgen hiervan op de betrokken natuurwaarden, dan zal de kustverdediging ten onrechte worden bemoeilijkt. De aanpak van de zwakke schakels en het beleid ten aanzien van Vogel- en Habitatrichtlijngebieden dienen op elkaar te worden afgestemd.

De Kamer verzoekt dringend de aanmelding op te schorten en wil daar, vanuit zijn intermediaire positie, graag medewerking aan verlenen.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl