Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws : 26 mei 2009 Gemeenten en sociale partners bundelen krachten

Gemeenten en sociale partners gaan intensief samenwerken om de negatieve gevolgen van de economische crisis op de arbeidsmarkt te verminderen. Door beter samen te werken kunnen meer mensen aan het werk blijven en zullen mensen die nu werkloos zijn, meer kansen krijgen om aan het werk te komen. Een groot aantal wethouders heeft samen met de voorzitters van VNG en centrale werkgevers- en werknemersorganisaties uitgesproken er samen tegenaan te gaan. Dat blijkt uit een gezamenlijke verklaring van Annemarie Jorritsma (voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en de voorzitters van de vakcentrales en werkgeversorganisaties.

De economische vooruitzichten zijn nog nooit zo ongunstig geweest. De arbeidsmarkt biedt echter nog steeds kansen en daarom moeten we mensen actief houden die toch werkloos worden. Daarbij spelen sociale partners een belangrijke rol met CAO-afspraken en opleidingsfondsen. Gemeenten zetten re-integratiemiddelen in voor kwetsbare groepen en investeren in de werkgelegenheid en sectoren die door de crisis geraakt worden (zoals de bouw) door projecten naar voren te halen en uit te voeren. Het gaat er de komende tijd om de beschikbare publieke en private middelen beter te combineren. Een succesvolle samenwerking zal zich vertalen in kansen voor werkloze en met werkloosheid bedreigde burgers, maar ook in minder druk op gemeentelijke voorzieningen als de bijstand, armoedebeleid en schuldhulpverlening.

VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma verwoordde wat de rol van gemeenten hierin kan zijn: ´Gemeenten kunnen de bruggenbouwers in het arbeidsmarktbeleid zijn. Het echte werk, zoals het zoeken van vacatures, stageplaatsen en passende opleidingen vindt immers in de regio en op lokaal niveau plaats. In werkpleinen, bedrijven en scholen.´ De afspraken moeten ertoe leiden dat al die betrokkenen in de regio ruimte krijgen, in financiële en creatieve zin, om mensen aan het werk te houden en werklozen aan het werk te krijgen. Op die manier wordt bereikt dat de landelijke ambities van sociale partners en kabinet in het sociaal akkoord daadwerkelijk op de werkvloer landen. En investeren in de regionale arbeidsmarkt is niet alleen nodig in tijden van crisis. Het is zeker ook een opgave voor de toekomst.

Op korte termijn richten de VNG en sociale partners hun inzet op:

Investeren in werkgelegenheid. Gemeenten zullen investeringen naar voren halen en dragen bij aan het op peil houden van (lokale) werkgelegenheid.

Voorkomen van werkloosheid. In aanvulling op bijvoorbeeld sociale plannen of maatregelen als deeltijd-WW zullen gemeenten nagaan welke maatregelen nodig zijn om het maatregelenpakket dekkend voor alle situaties te krijgen.

Gebruik maken van kansen op de arbeidsmarkt. Er zal de komende tijd sprake zijn van krimp maar ook van baanmogelijkheden in bepaalde sectoren. Via een gezamenlijke analyse van de situatie in sectoren, functies en beroepen zal worden ingezet op het omscholen van (prille) werklozen naar kansrijke sectoren.

Daarmee investeren we ook in het op peil houden van de kwaliteit van de zorg, het onderwijs en veiligheid.

Speciale aandacht voor voorkomen (langdurige) jeugdwerkloosheid. Jongeren zullen het de komende tijd extra moeilijk krijgen om een plek op de arbeidsmarkt te veroveren of behouden. De jeugdwerkloosheid zal vooral op regionaal niveau - en met name op lokaal niveau - moeten worden bestreden. Om een goede en sluitende aanpak van de jeugdwerkloosheid te bereiken, organiseert de VNG hiervoor in juni een bestuurlijke bijeenkomst, een jeugdwerktop.

Aandacht voor arbeidsmarktpositie zelfstandigen zonder personeel (ZZP'ers).

ZZP'ers worden door de crisis hard geraakt en zijn voor het vangnet aangewezen op de bijstand. De financiële impact daarvan voor de ZZP´er is groot en ook de arbeidsmarkt is gebaat bij het behoud van de vaak specialistische kennis en ervaring van de ZZP'er. Gemeenten en sociale partners zullen nagaan welke maatregelen daarvoor nodig zijn.

Agnes Jongerius (voorzitter FNV): ´De FNV is blij met deze samenwerking tussen gemeenten en sociale partners. Nederlands grootste vakcentrale roept kabinet en UWV op eenzelfde daadkracht te ontwikkelen en snel met concrete maatregelen te komen.´ De wethouders van de 30 grote arbeidsmarktregio's hebben zich tijdens de presentatie van de gezamenlijke aanpak bereid verklaard een actieve rol te willen spelen in het bij elkaar brengen van het lokale en sectorale arbeidsmarktbeleid.

Loek Hermans (voorzitter MKB) gaf daarbij aan: ´Ondernemers vinden het van belang dat er voor hen één meldpunt is waar zij hun mensen en vacatures kunnen melden.´

De wethouders van de 30 grote arbeidsmarktregio's zullen in samenwerking met de overige wethouders in de regio nieuwe initiatieven tot stand brengen om het vraagstuk van de groeiende werkloosheid krachtig aan te pakken. De landelijke afspraken geven hen daarbij een steun in de rug om op korte termijn een extra impuls te geven aan die noodzakelijke samenwerking.

Rian van Dam, voorzitter van het RPA-NHN en wethouder te Alkmaar heeft inmiddels overleg gevoerd met de regionale vertegenwoordigers van de sociale partners om de plannen te vertalen naar de regio.

Meer informatie op http://www.rpa-nhn.nl/ (Bron: Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl