Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws : 27 oktober 2009 Zorgen over aanvullende eisen voor economische projecten Waddenzee

Het bedrijfsleven (de ondernemersorganisaties MKB Noord en Noord-Holland, VNO-NCW Noordwest-Holland, LTO-Noord en de Kamers van Koophandel Noord-Nederland en Noordwest-Holland) maakt zich grote zorgen over de aanvullende eisen die gesteld lijken te gaan worden door het Ministerie van VROM inzake bestedingsmogelijkheden van het Waddenfonds voor de sector economie. De Kamers van Koophandel vragen, mede namens de andere ondernemersorganisaties, om deze kennelijke koerswijziging bij te stellen en de uitvoering van het economische deel van het Waddenfonds via het ministerie van EZ te laten verlopen.

In 2006 is het Uitvoeringsprogramma voor het Waddenfonds voor de periode 2007-2012 vastgesteld. Nu, nog geen drie jaar later, wordt al gewerkt aan een nieuw Uitvoeringsprogramma door VROM met de intentie de besteding van middelen van het Waddenfonds geoormerkt voor de sector economie direct te koppelen aan verbetering van natuurwaarden in het Waddengebied. Hierdoor worden extra eisen gesteld, terwijl de al eerder in het Uitvoeringsprogramma gestelde hogere eisen voor economische projecten onverminderd van kracht blijven. Dit maakt het nauwelijks nog realistisch om tot levensvatbare en qua rendement haalbare economische projecten te komen. De toch al scheve verhouding tussen economie en ecologie wordt nog verder verslechterd.

Het bedrijfsleven heeft de oorspronkelijke inzet van het Waddenfonds altijd ondersteund. Een versterking van de economische structuur in het Waddengebied is zeer noodzakelijk. Het bedrijfsleven vraagt de Tweede kamer der Staten Generaal dringend de ontwikkeling van het nieuwe Uitvoeringsprogramma voor het Waddenfonds kritisch te bezien en aan te sturen op een evenwichtige, maar bovenal realistische, verhouding tussen de ecologische en economische belangen hierin, zoals oorspronkelijk in de Wet op het Waddenfonds is neergelegd. Ook dient de vigerende subsidieregeling Waddenfonds hiermee in één lijn worden gebracht. Verder bepleit het bedrijfsleven dat het deel van het Waddenfonds dat voor versterking van de economie bestemd is wordt ondergebracht bij het ministerie van EZ, zodat over de aanwending hiervan doeltreffend besloten kan worden.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl