Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws: 01 juni 2011 Regiowerktop Noord-Holland Noord op maandag 20 juni 2011

Veranderende paradigma's van de arbeidsmarkt Noord-Holland Noord

De economie in Noord-Holland Noord laat een voorzichtig herstel zien, het aantal vacatures neemt gestaag toe. Gezien het aantal beschikbare werkzoekenden in onze regio zouden deze vacatures naar verwachting snel ingevuld kunnen worden. Niets is minder waar.

De beroepsbevolking neemt, door het grote aantal personen dat met pensioen gaat, de komende jaren fors af. Daar komt bij dat de competenties van de werkzoekenden lang niet altijd aansluiten op de vraag vanuit het bedrijfsleven. Zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht ontstaan er tekorten aan personeel.

De oplossing lijkt eenvoudig. Een betere aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt, meer mobiliteit van werk naar werk en optimaal inzetten van de arbeidsreserve. Dit vergt echter, mede door inperking van het overheidsbudget, een behoorlijke inspanning van werkgevers, onderwijsorganisaties en overheden. Des te meer redenen om op regionaal niveau nog meer de krachten te bundelen en slimme allianties te smeden. Nu kan geprofiteerd worden van de vruchtbare samenwerking die op het gebied van arbeidsmarkt, economie en onderwijs is opgebouwd.

Welke maatregelen kunnen bedrijven nemen om verzekerd te zijn van voldoende gekwalificeerde medewerkers voor hun bedrijfsvoering? Welke mogelijkheden zijn er om mensen met een uitkering te laten 'werken naar vermogen'? Wat is de rol van werkgevers, de overheid en het onderwijs hierin? Maar vooral: zijn we bereid om gezamenlijk te investeren en zo ja, hoe organiseren we dat?

Deze vragen proberen we te beantwoorden tijdens de Regiowerktop 2011. De bijeenkomst vindt plaats op maandag 20 juni 2011 van 14.15 - 17.00 uur, met aansluitend een netwerkborrel. De locatie is theater, cultureel & educatief centrum De Binding te Zuid-Scharwoude, gemeente Langedijk. Nadrukkelijk nodigen wij werkgevers uit om met ons mee te denken. Overige genodigden zijn werkgeversorganisaties, bestuurders en beleidsmakers van gemeenten, UWV WERKbedrijf, kennisinstellingen en brancheorganisaties.

Programma

Aanmelden

Een groot aantal personen heeft zich al aangemeld voor de Regiowerktop. Heeft u dat nog niet gedaan dan kunt u zich aanmelden via www.rpa-nhn.nl/aanmelding. Na aanmelding krijgt u een mail waarin u de voorkeur voor een thematafel kunt aangeven.

Achtergrondinformatie

De Regiowerktop is hét forum om actuele arbeidsmarktonderwerpen aan de orde te stellen, met elkaar te bediscussiëren en initiatieven op elkaar af te stemmen. De bijeenkomst wordt jaarlijks georganiseerd door het Kennis- en Adviescentrum RPA-NHN in nauwe samenwerking met partners. Dit jaar zijn MKB Noordwest-Holland, VNO-NCW West, de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland, het MBO, UWV, WNK en de regiogemeenten Noord-Holland Noord actief betrokken in de voorbereidingen en het vervolg.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl