Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws: 15 december 2011 Experimenten gevraagd voor mosselproductie op de Noordzee - inschrijven tot 16 januari 2012

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) roept ondernemers op zich in te schrijven voor experimenten op de Noordzee op het gebied van mosselproductie. De mosselsector heeft in 2008 afgesproken de visserij op bodemzaad geleidelijk te vervangen door andere methoden om aan mosselzaad te komen. De experimenten richten zich op die alternatieven.

Noordzee

Op dit moment is het belangrijkste alternatief voor de traditionele bodemberoerende mosselvisserij, de zogeheten mosselzaad-invanginstallaties (MZI’s). Die bevinden zich vooral in de Waddenzee, de Oosterschelde en de Voordelta. De sector wil niet afhankelijk zijn van alleen deze estuaria, daarom is het nodig om te onderzoeken of het mogelijk is om mosselen te produceren op de Noordzee. Maar de turbulente Noordzee stelt hoge technische eisen aan de installaties, de oogstmethoden en het onderhoud. De experimenten moeten uitwijzen wat hiervan het gevolg is voor de economische haalbaarheid.

Criteria voor verlening van een ontheffing

De Noordzee stelt door zijn turbulentie (golfslag, stroming) hoge eisen aan zowel de installaties zelf, maar ook aan de oogstmethoden en het onderhoud. De vraag is wat dit betekent voor de technische inrichting en de bijbehorende bedrijfsvoering. Bovendien is op voorhand niet duidelijk waar de beste condities heersen voor mosselzaadval en –groei. Het experiment, waarvoor een ontheffing wordt verleend moet in ieder geval op zijn gericht op beantwoording van deze vragen.

Een adviescommissie toetst de binnengekomen aanvragen aan de volgende criteria:

Staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie bepaalt of een ontheffing kan worden verleend voor het aangevraagde experiment.

Als er meer dan vijf aanvragen zijn ingediend, worden die aanvragen die voldoen aan de meeste criteria toegelaten.

Experimenten

Er komen maximaal vijf kleinschalige experimenten, waarin aangepaste technieken op nieuwe, onbeschutte plekken in de praktijk getoetst kunnen worden. Daarnaast wordt onderzocht waar de beste condities heersen voor mosselzaadval en –groei.

De experimenten gaan vooralsnog drie jaar duren. Als de experimenten succesvol blijken te zijn, dan komt commerciële toepassing in beeld. Ondernemers kunnen zich vanaf 16 december 2011 aanstaande inschrijven, de inschrijfduur loopt tot 16 januari 2012. De experimenten moeten in 2012 van start gaan. (bron: Rijksoverheid.nl)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl