Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws: 17 januari 2012 Aan de slag met verbeteringen bedrijventerreinen De Banne, Huisweid en Oudevaart in Harenkarspel

Gemeente Harenkarspel werkt aan een hogere kwaliteit van de omgeving op de bedrijventerreinen De Banne, Huisweid en Oudevaart.

Het voorbereidend overleg met de ondernemers is gedaan, nu is het nu tijd voor zichtbare actie. Burgemeester en wethouders hebben APPM Management Consultants opdracht gegeven om de revitalisering te begeleiden. De officiële start was op 13 januari 2012 bij Atelier Struk & Kunst op de Huisweid 11 in Warmenhuizen.

Daar werd één van de drie naamborden onthuld, die bij de bedrijventerreinen zijn geplaatst. Wethouder Rob Treur verzorgde de inleiding en de ludieke onthulling van het bord op het bedrijventerrein Huisweid.

Voor de verbetering van de genoemde gebieden is in 2010 en 2011 nauw overleg gevoerd met de ondernemers, die op de bedrijventerreinen De Banne, Huisweid en Oudevaart zijn gevestigd. Voor hen is het essentieel dat hun vestigingslocatie goed bereikbaar en herkenbaar is, nu en in de toekomst. De ondernemers ervaren het ontbreken van een goede bewegwijzering als belangrijk knelpunt. Het eerste werk is dus het aanbrengen van die bewegwijzering. Daar wordt mee begonnen door binnenkort een bord te plaatsen bij de toegangen tot de bedrijventerreinen, waarop de naam van het terrein duidelijk te zien is.

De kwaliteitsimpuls bestaat verder uit het oplossen van de belangrijkste knelpunten in de openbare ruimte. Dit gaat dan onder andere over het beter aangeven van parkeerplaatsen, opruimwerk in de groenstroken en het beter aangeven van de scheiding tussen privaat en openbaar gebied. Verder wordt verkend in hoeverre een ander wegprofiel op het terrein wenselijk en mogelijk is. Straten en openbaar groen moeten schoon, heel en veilig zijn. Het helpt als er toezicht is, zodat geen auto's op de stoep, in de berm of op de openbare weg worden geparkeerd. Maar ook om te voorkomen dat parkeerplekken als opslagterrein voor spullen en opleggers worden gebruikt en om het dumpen van restafval tegen te gaan. Tenslotte moet het terrein aan de uitbreidingsbehoefte van ondernemers kunnen voldoen en dus werkelijk fysieke ruimte bieden om te kunnen groeien.

In de nota Economische Zaken en Toerisme Harenkarspel (2010) is de doelstelling "voldoende uitbreidingsruimte voor bedrijven en zorgen voor kwalitatief hoogwaardige bedrijventerreinen" opgenomen. Door het aanstellen van genoemde procesmanager kan nu tempo gemaakt worden in het proces. Er is 25.000 euro HIRB-subsidie verkregen van de provincie Noord-Holland voor het procesmanagement. (HIRB=Herstructurering Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen). In de gemeentelijke begroting is een bedrag van Ä208.000,- (incl. BTW) beschikbaar gesteld voor dit project. (Bron: Gemeente Harenkarspel)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl