Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws: 20 januari 2012 Provincie Noord-Holland staat uitbreiding camping Callassande in Groote Keeten toe

Gedeputeerde Staten (GS) hebben besloten de gemeente Zijpe toestemming te geven voor de uitbreiding van Camping Callassande te Groote Keeten.

De uitbreiding heeft een oppervlakte van 8,7 hectare. Hiervan wordt 5,5 hectare ingericht ten behoeve van de uitbreiding van de camping, inclusief 1,8 hectare ten behoeve van een natuurbuffer. De overige 3,2 hectare wordt ter beschikking gesteld voor de ontwikkeling van de Ecologische Hoofdstructuur in de nabijgelegen Boskerpolder. Omdat de bebouwing buiten bestaand bebouwd gebied komt, heeft de gemeente ontheffing aangevraagd.

De provincie is voorstander van de versterking van de toeristische en recreatieve sector. Ook bij ontwikkelingen in deze sector geldt dat verstedelijking buiten bestaand bebouwd gebied is alleen toegestaan als nut en noodzaak zijn aangetoond en aan de ruimtelijke kwaliteitseisen wordt voldaan.

Aan beide voorwaarden is voldaan. De camping heeft iedere jaar een bezettingsgraad van 95% of meer en om een kwalitatief hoog aanbod aan recreatie te kunnen blijven bieden is uitbreiding van de bestaande camping nodig. Ook heeft de ARO een positief advies uitgebracht aan Gedeputeerde Staten over de ruimtelijke inpassing. (Bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl