Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws: 01 februari 2012 College Hollands Kroon in dialoog over pluimvee in Middenmeer - bijeenkomst zaterdagochtend 18 februari 2012

Het college van burgemeester en wethouders van Hollands Kroon gaat graag in gesprek met iedereen die iets wil weten, vragen of zeggen over de plannen een pluimveebedrijf te verplaatsen vanuit het glastuinbouwgebied Agriport A7 naar de hoek Alkmaarseweg - Oudelanderweg in Middenmeer. Op zaterdagochtend 18 februari 2012 lichten de gemeente en pluimveehouder de plannen toe in de huidige kippenstal aan de Tussenweg 10 in Middenmeer.

Iedereen die daar behoefte aan heeft is welkom ter plekke vragen te stellen of opmerkingen te maken. Naast de bijeenkomst bestaat uiteraard de mogelijkheid een zienswijze over de plannen kenbaar te maken via de normale, schriftelijke inspraakprocedure.

De plannen inzien en reageren

De gemeenteraad van de voormalige gemeente Wieringermeer keurde op 26 mei 2011 de plannen voor het verplaatsen en uitbreiden van pluimveebedrijf Het Kippenhok goed. Over de plannen is een notitie opgesteld: de 'Notitie reikwijdte en detailniveau'. Dit document beschrijft onder andere de plannen, het beleidskader, de te verwachten milieueffecten en uitleg over de procedures. Tussen 2 februari en 15 maart 2012 kunnen belangstellenden de 'Notitie reikwijdte en detailniveau' inzien op het gemeentekantoor in Anna Paulowna en op de website van gemeente Hollands Kroon. Hierop kan iedereen die wil een reactie geven in de vorm van een zienswijze. In deze fase van de procedure kan de gemeente alleen reacties gebruiken die ingaan op de manier waarop het milieuonderzoek gaat worden uitgevoerd. De reacties worden voorgelegd aan een onafhankelijke commissie die de gemeente adviseert over de uit te voeren onderzoeken. De resultaten van de onderzoeken worden vastgelegd in een milieueffectrapportage. Ook die rapportage komt weer ter inzage te liggen bij de gemeente, zodat iedereen hierop weer kan reageren in de vorm van zienswijzen.

Nieuwe aanvraag

Naast de aanvraag voor verplaatsing van pluimveebedrijf Het Kippenhok, heeft het college van Hollands Kroon een voornemen ontvangen voor aanvraag voor nog een nieuwe pluimveehouderij aan de Oudelanderweg in Middenmeer.

Het college heeft zich in principe positief uitgesproken over het voornemen, mits twee andere aanvragen, die het college volgens het bestemmingsplan zou moeten toestaan, komen te vervallen. Zo beperkt de gemeente zoveel mogelijk overlast voor omwonenden. Tegelijkertijd komt er meer ruimte voor het Windplan Wieringermeer. De gemeente heeft voor de plannen voor een nieuw pluimveebedrijf nog geen officiële aanvraag ontvangen. Zodra de gemeente die aanvraag ontvangt treedt, net als is gebeurd bij de aanvraag voor verplaatsing van Het Kippenhok, de normale procedure in gang.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl