Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws: 19 april 2012 Controle aardappeltelers Noord-Holland Noord

Bij het telen van aardappelen wordt intensief gespoten met gewasbeschermingsmiddelen. De kans is aanwezig dat deze stoffen in het oppervlaktewater komen. Daarom gaat het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in mei 2012 bij een aantal telers controleren.

Doel is te komen tot een betere waterkwaliteit.

Ons werkgebied telt ruim 340 aardappel-telers die op gezamenlijk 6.700 ha. hun aardappelen telen. Al deze bedrijven vallen onder de regelgeving uit het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij (Lotv). Het doel van het Lotv is schoner oppervlaktewater. Het oppervlaktewater kan onder andere verontreinigd raken met gewasbeschermings-middelen doordat sloten worden meegespoten of door het verwaaien van de stoffen naar het oppervlaktewater. Het is niet haalbaar om alle bedrijven te controleren, daarom wordt de controle beperkt tot 50 bedrijven.

Waarop wordt gecontroleerd?

We controleren of de aardappels niet te dicht op de slootkant worden geteeld.

Binnen 14 meter langs het oppervlaktewater moeten altijd driftarme spuitdoppen en bijbehorende driftarme kantdoppen worden gebruikt om de teeltvrije zone te mogen versmallen tot 100 cm. Ook moet voor het versmallen van de teeltvrije zone een melding bij ons worden gedaan. Dit meldingsformulier is te downloaden via www.hhnk.nl/digitale_balie/formulieren

Gezond ecologisch watersysteem

We willen de kwaliteit van het oppervlaktewater verbeteren en streven ernaar dat de aardappeltelers zich aan het Lotv houden. Logisch, want voor een gezond ecologisch watersysteem zijn we allemaal verantwoordelijk. Nog zorgvuldiger werken is vaak al direct te merken aan de waterkwaliteit. Ook gaat het Lotv er vanuit dat de telers met relatief eenvoudige preventieve maatregelen kunnen voorkomen dat er gewas-beschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terecht komen. (Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl