Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws: 20 april 2012 Verslag van de werkconferentie Werkgeversdienstverlening in Fort Kijkduin in Den Helder

Op maandag 16 april 2012 vond de Werkconferentie Werkgeversdienstverlening plaats in Fort Kijkduin in Den Helder.

Op dit moment is de dienstverlening aan werkgevers nog sterk versnipperd en wordt deze op uiteenlopende wijzen ingevuld. Werkgevers hebben hier steeds meer moeite mee en dat komt de effectiviteit van de afzonderlijke organisaties niet ten goede. Het kabinet zal in de nieuwe Wet Werken naar Vermogen eisen opnemen ten aanzien van de regionale vormgeving van de werkgeversdienstverlening.

Vooruitlopend daarop vond deze werkconferentie plaats.

Na het welkomstwoord door Kees Visser, wethouder van de gemeente volgde een uiteenzetting van het programma Inclusieve Arbeidsmarkt NHN gevolgd door twee presentaties vanuit de technische sector. Het Marinebedrijf gaf aan dat de instroom van technisch personeel momenteel "kritisch" is en dat men zich mede daardoor richt op een bredere instroom. Daarnaast wil men meer een afspiegeling zijn van de maatschappij dus diversiteit van de instroom krijgt veel aandacht.

Infraned gaf ook aan zich te richten op een brede instroom en dat vooral de motivatie van de kandidaten leidend is bij het aannemen van personeel. Beide bedrijven onderstreepten wel het belang van ontzorging van de werkgevers. Bij instroom vanuit de gemeentelijke bestanden en de bestanden van het UWV is duidelijkheid aangaande financiering, begeleiding en regiefunctie onontbeerlijk.

Na de pauze gingen de klantmanagers van gemeenten, UWV en SW-bedrijven met elkaar in gesprek over de mogelijkheden tot samenwerkingsafspraken aangaande complementaire dienstverlening aan werkgevers. Onder leiding van de projectleider Debby Nieuwenburg van de gemeente Hoorn zal deze wens tot samenwerking nader worden uitgewerkt en vorm gegeven. Het doel is om eind 2012 een gezamenlijke aanpak te hebben ontwikkeld voor de hele regio Noord-Holland Noord. (Bron: Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl