Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws: 27 september 2012 Kavelruil Wieringermeer en Wieringen kan beginnen (gebied in en rond het voormalig Wieringerrandmeer)

Voor het gebied in en rond het voormalig Wieringerrandmeer heeft Stivas in opdracht van de provincie Noord-Holland een fictief inrichtingsplan gemaakt.

Doel is agrarische structuurverbetering, maar er is ook gekeken hoe natuur, recreatie en waterberging een plaats kunnen krijgen.

Stivas heeft hiervoor de wensen van 40 eigenaren en gebruikers binnen het gebied geïnventariseerd. In het fictieve inrichtingsplan is met heel veel wensen en ideeën rekening gehouden.

Gedeputeerde Staten hebben besloten Stivas opdracht te verlenen om een vervolg te geven aan het inrichtingsplan, van fictief naar praktijk. De verkaveling wordt opgesplitst in deelplannen en start met deelplan Wieringen/Waard Nieuwland.

Eindbeeld

Het gebied is op te splitsen in 3 deelgebieden met een eigen inrichting. Voor de Wieringermeer passen grote kavels dichter bij huis met agrarische productie als hoofdfunctie. Op Wieringen zouden kavels bij huis/bedrijf geruild kunnen worden met respect voor landbouw, natuur, recreatie, cultuurhistorie en perceelvormen.

Hierdoor blijft landbouw mogelijk op een uniek stukje Nederland wat bovendien aantrekkelijk blijft voor recreanten. In de Polder Waard Nieuwland zouden landbouw, veeteelt, waterberging en recreatie goed naast elkaar kunnen.

Resultaten

Door te ruilen met 600 ha grond is er 1000 ha agrarische structuurverbetering mogelijk door uitruil van veldkavels voor vergroting van huiskavels, het ruilen van veldkavels van Wieringers uit de Wieringermeer en de polder waard Nieuwland naar Wieringen en door het ruilen van veldkavels van Wieringermeerders op Wieringen en in de Polder Waard Nieuwland naar de Wieringermeer.

In dit fictieve verkavelingsplan is naast agrarische structuurverbetering gedacht aan het creëren van ruimte om drie bestaande waardevolle natuurlocaties op Wieringen te vergroten en tevens te onderzoeken of twee bestaande gebieden aan de landbouw kunnen worden teruggeven. Bovendien zou er middels de kavelruil ruimte kunnen komen voor waterberging aan de zuidzijde van de polder Waard Nieuwland en voor vrijliggende fietspaden in de polder Waard Nieuwland om een recreatieve noord-zuidverbinding te creëren en voor een betere verkeersveiligheid.

Vervolg

Gedeputeerde Talsma en wethouder Franken geven 25 september 2012 het startsein voor het gebiedsproces voor de Polder Waard Nieuwland. Hiervoor zijn belanghebbenden uit het gebied uitgenodigd. Tijdens een aantal bijeenkomsten bespreken zij ook het fictieve inrichtingsplan. De uitkomsten van deze stakeholdersbijeenkomsten worden meegenomen bij de uitwerking van de plannen voor de Polder Waard Nieuwland en bij de exacte kavelruilen. (Bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl