Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws: 12 oktober 2012 Aad Veenman neemt functie Ruud Lubbers over als voorzitter Raad van Toezicht ECN/NRG

Aad Veenman is met terugwerkende kracht per 1 juni 2012 benoemd tot opvolger van Ruud Lubbers als voorzitter van de Raad van Toezicht van ECN/NRG. Ruud Lubbers is 7 jaar lang actief geweest als voorzitter. Hij heeft zich met groot enthousiasme en inzet verdienstelijk gemaakt voor ECN en haar dochterorganisatie NRG.

Zo heeft hij een belangrijke rol gespeeld bij het PALLAS initiatief van NRG dat tot doel heeft een nieuwe productie- en onderzoeksreactor te bouwen als opvolger van de huidige Hoge Flux kernreactor in Petten. Ook heeft hij ECN/NRG gestimuleerd om internationaal voorop te lopen, zowel in het energieonderzoek als bij het vermarkten van in Petten ontwikkelde technologieën.

Aad Veenman (doctor Technische Wetenschappen aan de TU Delft, is 64 jaar, gehuwd en heeft 2 kinderen) maakt sinds 1 juni 2012 2008 deel uit van de Raad van Toezicht. Hij heeft meerdere commissariaten op zijn naam staan, bijvoorbeeld bij Achmea, TenneT en Draka. Ook was Aad Veenman president directeur van de Nederlandse Spoorwegen van 2002 tot 2009.

De Raad van Toezicht van ECN/NRG heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en deze met advies bij te staan. De huidige samenstelling van de Raad van Toezicht is: Aad Veenman (voorzitter); Margot Scheltema; Peter Jongenburger; George Verberg en Hester Bijl. De Raad bestaat statutair uit leden die door de minister van EL&I worden benoemd.

Over ECN

ECN is het grootste onderzoeksinstituut in Nederland op energiegebied. De organisatie heeft een sterke internationale positie op het gebied van zonne-energie, windenergie, beleid- en strategiestudies, biomassa en energie efficiency. Hier wordt kennis en technologie ontwikkeld met en voor de markt die een transitie naar een duurzame energiehuishouding mogelijk maken.

ECN richt zich met het energieonderzoek op een duurzame energievoorziening: veilig, efficiënt, betrouwbaar en milieuvriendelijk. Daarbij voert ECN ook onderzoek uit naar toekomstmogelijkheden en economische achtergronden op energiegebied. ECN heeft vestigingen in Petten, Amsterdam, Eindhoven, Wieringermeer, Brussel en China. Meer informatie is te vinden op de ECN website www.ecn.nl.

Over NRG

NRG is een internationale nucleaire dienstverlener en als exploitant van de Hoge Flux kernreactor in Petten, de grootste producent van medische isotopen in Europa en de nummer twee in de wereld. Dagelijks worden 24.000 patiënten in ziekenhuizen over de hele wereld behandeld met isotopen uit Petten. Deze worden ingezet bij diagnostiek, therapie en pijnbestrijding. Daarnaast levert NRG vanuit een hoogwaardige kennisbasis, advies en diensten aan overheden en industrie op het gebied van stralingsbescherming, radioactief afval recycling en opslag, veiligheid en efficiency van (kern)energiecentrales. Tevens voert NRG in opdracht van het Ministerie van EL&I een nucleair technologisch onderzoeksprogramma uit, gericht op een CO2 arme energievoorziening, veiligheid van huidige en toekomstige kerninstallaties en bescherming van mens en milieu tegen ioniserende ('radioactieve') straling. Voor meer info zie: www.nrg.eu.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl