Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws: 11 december 2012 College Hollands Kroon raadpleegt vrijwillig commissie voor plannen melkveehouderij in Winkel

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hollands Kroon heeft besloten de commissie voor de milieueffectrapportage (MER) vrijwillig te raadplegen over de Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) voor de firma Klaver Koe in Winkel.

Klaver Koe wil zijn melkveehouderij aan de Langereis 6 in Winkel uitbreiden met een ligboxenstal. In de nieuwe situatie kan de firma Klaver Koe 753 melkkoeien en 50 stuks jongvee op het bedrijf huisvesten.

De NRD wordt opgesteld vooruitlopend op de vaststelling van het benodigde bestemmingsplan.

Wat doet de Commissie

De Commissie voor de MER is een (bij wet) ingestelde onafhankelijke adviseur bij m.e.r.-procedures. Zij adviseert de overheid over de inhoud en kwaliteit van milieueffectrapporten. De Commissie bemoeit zich niet met besluitvorming rond een project of plan.

Commissie meteen betrokken

De gemeente Hollands Kroon heeft er voor gekozen om de Commissie voor de MER al in het voortraject, bij het opstellen van de Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD), te betrekken. Deze notitie geeft aan welke thema’s worden onderzocht in de uit te voeren milieueffectrapportage. Deze onderzoeksthema’s vormen als het ware een meetlat voor de uit te voeren onderzoeken. De commissie voor de milieueffectrapportage beoordeelt of alle zaken die aan de orde moeten komen in het MER zijn opgenomen in de NRD. De Commissie streeft ernaar om binnen dezelfde termijn te adviseren als bij een verplicht advies. Dit betekent een adviestermijn van 6 à 9 weken.

Waarom een millieueffectrapportage

Voordat een besluit over het al dan niet vaststellen van een bestemmingsplan wordt genomen, moet op grond van hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer en het Besluit milieu-effectrapportage 1994 een MER worden opgesteld. Door het opstellen van een MER is het mogelijk het milieubelang een volwaardige rol te laten spelen in de besluitvorming.

NRD ter inzage

De Notitie reikwijdte en detailniveau ligt vanaf 29 november 2012 tot en met 9 januari 2013 ter inzage op het gemeentekantoor, De Verwachting 1 in Anna Paulowna, tijdens de openingstijden en daarbuiten na een telefonische afspraak.

De NRD kunt u ook vinden op de website van de gemeente Hollands Kroon (www.hollandskroon.nl).

Coördinatieregeling

In een eerder stadium heeft de gemeenteraad van Hollands Kroon besloten om op deze procedure de coördinatieregeling van toepassing te verklaren. Deze regeling maakt het mogelijk om alle benodigde vergunningen en besluiten binnen één procedure af te handelen. (Bron: Gemeente Hollands Kroon)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl