Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws: 10 januari 2013 Groei Helderse haven zet door

DEN HELDER - De Helderse haven kan over 2012 opnieuw goede groeicijfers overleggen. Het aantal bezoekende zeeschepen steeg het afgelopen jaar van 2.559 naar 2.627. Het bruto tonnage van alle bezoekende zeeschepen ging over de vijf miljoen ton. In de wetenschap dat sinds mei 2013 vorig jaar een deel van de Visserijkade wordt verbreed en gerenoveerd, hadden de groeicijfers een nog mooier beeld kunnen geven.

Algemeen directeur van het per 1 januari 2013 verzelfstandigde havenbedrijf NV Port of Den Helder Martin Bosch toont zich zeer tevreden met de verdere groei van de Helderse haven in 2012. "Het bewijst het economisch belang van de haven. De economische crisis heeft geen vat op de activiteiten in de haven. Den Helder is nu al de offshorehaven van Nederland, die ruim 90% van de platforms in de Nederlandse sector van de Noordzee bedient. Wij willen in nauwe samenwerking met de Koninklijke Marine, het bedrijfsleven, de overheden en de kennis- en onderzoeksinstellingen blijven groeien en zorgen voor werkgelegenheid in de regio. De ambitie van Port of Den Helder is om het toonaangevende internationale centrum van alle innovatie en kennisontwikkeling voor duurzame energiewinning in de Noordzee te worden."

Port of Den Helder maakt al jaren een opvallende groei door, waarbij de offshoresector een belangrijke bijdrage levert aan de groeicijfers. Het aantal bezoekende zeeschepen ging ten opzichte van 2011 met bijna drie procent omhoog naar 2.627. In 2010 lag dat aantal nog op 2.443. De bevoorradingsschepen van de Southern North Sea (SNS) Pool leveren een grote bijdrage aan het aantal portcalls. De offshoresupportvaartuigen die Den Helder aandoen worden bovendien steeds groter.

Het aantal gross tonnage van de zeeschepen die Port of Den Helder aandeden, ging omhoog van 4.973.813 naar 5.150.855, een toename van 3,5%. Waar het aantal portcalls van de binnenvaartschepen wat terugliep (van 237 naar 213 schepen), nam het aantal bezoekende zeevisserschepen juist toe. Het aantal lossingen bij de visafslag bleef vrijwel hetzelfde (796 in 2012 om 798 in 2011), het totaal aantal calls van de ging met bijna 5% omhoog: van 1.761 in 2011 naar 1.847 in 2012.

Verder brachten meer bedrijfsvaartuigen een bezoek aan de Helderse haven: 1.215 in 2012 tegen 1.095 in 2011. Een stijging van circa 11%. Het aandeel van de bruine vloot, het hospitaalschip en pleziervaartuigen bleef met 16 bezoeken op een constant niveau.

NV Port of Den Helder verwacht na de renovatie van de Visserijkade, in combinatie met nieuwe kade- en terreinontwikkeling en het uitbaggeren van de haven ook dit jaar weer een nieuwe, forse stap voorwaarts te kunnen zetten met de havenontwikkeling.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl