Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws: 11 januari 2013 Dag van de Tulp op 25 januari 2013 - Proeftuin Zwaagdijk

KAVB, Rabobank WFO, PPO Lisse, FloraHolland, CNB, Proeftuin Zwaagdijk, Hobaho en LTO Groeiservice nodigen u van harte uit op 25 januari 2013 om 13.00 uur voor de Dag van de Tulp. Deze organisaties hebben gezamenlijk een actueel en inspirerend programma samengesteld voor tulpenkwekers en broeiers. Het thema is 'Samen Sterk'. De dagvoorzitter is Jan Mantel.

Het programma zal starten met de jaarvergadering van de KAVB-productgroep tulp.

Productgroepvoorzitter Louis Poel geeft een toelichting op de activiteiten van de productgroep tulp van het afgelopen jaar en blikt ook vooruit. Onderzoek, keuring en ontwikkelingen in de sector spelen daarbij een grote rol. Het bestuur stelt dat onderzoek van groot belang is voor de sector en wil daarom een fonds voor teelttechnisch onderzoek inrichten. Tevens wordt afscheid genomen van Simon Pennings, afgevaardigde uit kring Bloembollenstreek, die twee termijnen in het bestuur heeft gezeten. Vincent Cornelissen, directeur van de BKD, geeft daarna een toelichting op de keuring zoals deze in 2012 is uitgevoerd en gaat in op de ontwikkelingen in 2013. Aansluitend gaat Sjaak Langeslag, voorzitter van de KAVB in op actuele ontwikkelingen in de sector, met name de stengelaaltjesvergoeding.

Hierin zijn veel veranderingen te verwachten. Laat u daarom goed informeren!

De gastspreker tijdens deze bijeenkomst is Erwin Cardol. Hij is communicatiemanager van Seed Valley. De Nederlandse zaadsector was altijd al zeer succesvol, maar dit was niet algemeen bekend. Dit begon de sector parten te spelen op het gebied van personeel, onderwijs en op het gebied van ruimte en infrastructuur. De krachtenbundeling leidde tot de oprichting van Seed Valley dat zich sterk maakt voor de thema's: imago, infrastructuur en onderwijs & arbeid. Cardol werd aangesteld om de kar te trekken. Ruim vier jaar later is Seed Valley zo ver dat er aandacht voor de Nederlandse zaadsector werd besteed in het populaire TV-programma De Wereld Draait Door. In zijn voordracht zal Cardol vertellen welke stappen Seed Valley de afgelopen periode heeft gezet om hier te komen, wat goed ging en wat niet. De tulpensector kan wellicht iets leren van de historie van Seed Valley. Er zijn veel overeenkomsten.

Workshops

Na de pauze zijn er twee rondes met workshops. U kunt twee keuzes maken uit in totaal zes workshops die hieronder worden toegelicht.

1 Meet & Greet met de klant van 2020

FloraHolland neemt u mee in de marktbroeishow om tijdens een 'Meet & Greet 'met als discussieleider Piet Kralt in gesprek te gaan met de klant van 2020. We gaan actief tussen de bloemen aan de slag om de nieuwe soorten voor de toekomst te toetsen aan een retail- en groothandelsvisie.

2Minder virus in tulp

Voor de bloembollensector is beheersing van plantenvirussen één van de meest belangrijke aandachtspunten van de teelt. De virusdruk in tulp is al jaren een punt van zorg. Kleine veranderingen in teelt, klimaat of verwerkingsomstandigheden leiden ertoe dat de virusdruk uit balans raakt en tegen steeds grotere kosten beheersbaar moet worden gehouden. De bloembollensector is klaar voor een volgende stap in de beheersing van virus in tulp. Er is voldoende informatie- en communicatietechnologie beschikbaar om de virusbeheersing vanuit de sector op een meer systematische wijze te gaan organiseren. Daarnaast verwachten we op het gebied van teeltsystemen, teeltsystematiek, gewasbescherming & weerbaarheid, selectie en veredeling de nodige stappen te kunnen maken. Om dit te kunnen realiseren pakken PPO Bloembollen, Proeftuin Zwaagdijk, BKD en vertegenwoordigers uit de kwekerij gezamenlijk het thema 'Minder virus in tulp' aan. Tijdens de workshop discussiëren we over de oplossingen. Maarten de Kock van PPO Bloembollen en Frank Kreuk van Proeftuin Zwaagdijk lichten de laatste resultaten van het virusonderzoek en chemische selectie toe.

3 Iedereen doet zijn eigen ding, maar we willen allemaal hetzelfde?

Afgelopen jaar is de digitale studieclub gestart op initiatief van LTO Groeiservice. Hiervoor zijn van 8 bedrijven de klimaatcomputers gekoppeld via LetsGrow.com. De aangesloten bedrijven komen tweewekelijks bij elkaar om instellingen en realisatie van cellen en kassen met elkaar te delen. Binnen dit project brengt PPO haar kennis over Meerlagenteelt en klimaatbeheersing in. De wisselwerking tussen onderzoek en praktijk zorgt ervoor dat nieuwe bevindingen snel doorgevoerd worden. Proeftuin Zwaagdijk voert praktijkproeven uit om productkwaliteit en energieverbruik binnen het project onafhankelijk te meten.

In de workshop zal Niels Kreuk vertellen over zijn ervaringen als deelnemer.

Alle bedrijven hebben een eigen strategie voor vocht en temperatuur. Hierover is veel discussie. Pieter Duin van Proeftuin Zwaagdijk zal inzicht geven in de uitkomsten van de praktijkproeven waar nogal wat variatie aanwezig was en Henk Gude van PPO vertelt over de voortgang van onderzoek naar en implementatie van nieuwe teeltsystemen.

4 Hoop is geen strategie

De Rabobank heeft een aantal scenario's uitgewerkt voor de tuinbouwsector in 2030. Hoe realistisch zijn deze toekomstscenario's? We gaan dromen in het groot en onze interne criticus aan het werk zetten om te komen tot een realistisch toekomstscenario voor de tuinbouw. Leer hoe de menselijke geest werkt in deze inspirerende en originele workshop, gebaseerd op de Disney-Strategie.

5 Een tulp met een verhaal....

Mercedes..., stoer en betrouwbaar, Apple..., innovatief en design, La Tulipe..., Franse wijn van een Hollandse wijnmaker. Drie voorbeelden waaruit de kracht van goede naamgeving spreekt: alom bekend en succesvol in de markt. Dat wilt u toch ook? In deze workshop zullen Peter Laan van CNB en Johan van Scheepen van KAVB samen met u nagaan wat nodig is om een nieuw ras te introduceren. Dat begint al in het vroegste stadium met de naamgeving. Wordt het een 'single name' of wordt het een 'paraplumerk?' Is dat logisch, welke naam past 't beste bij de tulp of moeten we eerst naar de markt kijken? Want 'het verhaal' is nog lang niet af!

Wat wilt u met de nieuwe tulp bereiken, wie wordt straks uw klant en hoe laat u uw klant weten dat er iets nieuws te koop is? Doet u dit alleen of samen (in een kwekersvereniging?). Doordachte marktbenadering dus en de keuzes die hierbij gemaakt moeten worden als het om nieuwe introducties gaat. Dat bespreken we graag met u in onze workshop.

6 De huidige status van onderzoek en hoe verder na 2014

Sam van Egmond, directeur bemiddeling van Hobaho verzorgt samen met Arend Krikke, teamleider onderzoek van PPO een inleiding waarin het belang van onderzoek en innovatie voor de sector aangeven wordt. PPO geeft daarna een overzicht van de uitgevoerde onderzoeksactiviteiten in 2012 en hoe deze gefinancierd zijn, gevolgd door eenzelfde overzicht voor 2013/2014. We lichten toe door wie en waarom deze onderzoeken zijn geïnitieerd en uitgevoerd.

Aan de hand van een aantal stellingen wordt met de deelnemers vastgesteld wat de relevantie is ten aanzien van de continuering van de onderzoeksprogramma's en welke de oplossingsrichtingen voor financiering kunnen zijn.

Aanmelden

Aanmelden voor deze bijeenkomst is verplicht. U kunt u dit doen tot en met 22 januari 2013. Aanmelden via www.proeftuinzwaagdijk.nl

Programma:

(Bron: Proeftuin Zwaagdijk)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl