Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws: 06 februari 2013 Kaart Wet ammoniak veehouderij Noord-Holland ter inzage

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben een concept kaart vastgesteld met natuurgebieden die gevoelig zijn voor ammoniak.

In deze gebieden is de Wet ammoniak veehouderij (Wav) van toepassing.

Belanghebbenden kunnen tot 6 weken na ter inzage legging op de concept kaart een zienswijze indienen.

De provincie wijst op verzoek van het Rijk natuurgebieden aan die kwetsbaar zijn voor ammoniak, zogenaamde 'zeer kwetsbare gebieden'. De concept Wav-kaart is na een zorgvuldige afweging tot stand gekomen en afgestemd met lokale en regionale organisaties op gebied van landbouw en/of natuur en met de betreffende gemeenten. De gevolgen voor de agrarische sector zijn beperkt. Het gebied met de meeste directe gevolgen voor de veehouderij is de Gooi- en Vechtstreek.

Belanghebbenden kunnen daar kennis van nemen en eventueel een zienswijze indienen. Nadat de zienswijzen zijn verwerkt stellen Gedeputeerde Staten een definitieve kaart vast die ter goedkeuring eerst aan Provinciale Staten en daarna aan de minister van Economische Zaken wordt voorgelegd. Na goedkeuring door de minister zijn de gebieden vastgelegd.

De Wav beschermt zeer kwetsbare gebieden tegen de uitstoot van ammoniak die wordt veroorzaakt door veehouderijen. In deze gebieden en een zone van 250 meter hieromheen is uitbreiding of het nieuw vestigen van veehouderijen beperkt.

Gemeenten moeten de Wav toepassen bij het verlenen van milieuvergunningen voor veehouderijen.

De kaart en de toelichting zijn te vinden onder 'terinzageleggingen' op www.noord-holland.nl. Het is ook mogelijk om de kaart in te zien op het hoofdkantoor van de provincie in Haarlem. Belangstellenden kunnen een afspraak maken met mevrouw van der Weiden op telefoonnummer 023-5145375 of via . (Bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl