Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws: 11 februari 2013 Fusie KvK en Syntens per 1 januari 2014 een feit

Per 1 januari 2014 worden de Kamer van Koophandel Nederland, de Regionale Kamers van Koophandel en Stichting Syntens samengevoegd tot één zelfstandig bestuursorgaan (ZBO), dat valt onder de eindverantwoordelijkheid van het Ministerie van Economische Zaken. Dit leidt naar verwachting tot het herplaatsen van 300 à 400 medewerkers en de sluiting van circa 25 kantoren, hetgeen tot een jaarlijkse besparing van  80 miljoen zal leiden. Deze eerder aangekondigde reorganisatie is het gevolg van de invoering van het Digitale Ondernemingsplein onder het Kabinet Rutte I.

Ingrijpende reorganisatie

De reorganisatie van de Kamer van Koophandel en Syntens is een complex en ingrijpend proces. Circa 25 kantoren zullen gesloten worden en het aantal ftes zal afnemen van ca. 2230 in 2012 naar 1495 in 2014. Dit leidt naar verwachting tot het herplaatsen van 300 à 400 medewerkers. Er zullen maximale inspanningen worden gedaan om deze medewerkers binnen de nieuwe organisatie te herplaatsen dan wel te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe baan. Gedwongen ontslagen kunnen echter niet worden uitgesloten.

Met deze eerder aangekondigde reorganisatie wordt de Kamer van Koophandel gemoderniseerd en het Digitale Ondernemingsplein (1 loket voor ondernemers) ingevoerd, zoals door het Kabinet Rutte I reeds was besloten. De samenvoeging leidt tot een besparing van ca. 80 miljoen euro.

Digitale Ondernemersplein

Met de integratie van de Kamers van Koophandel en Syntens tot één ZBO wordt de wens van het kabinet voor een fundamentele nieuwe inrichting van de dienstverlening aan ondernemers doorgevoerd: het Digitale Ondernemersplein. Het Digitale Ondernemersplein is één digitaal loket voor alle ondernemers. Ondernemers kunnen daar niet alleen terecht voor alle informatie, voorlichting en advies over starten, ondernemen, internationale handel en innovatie, maar ook voor allerlei andere overheidszaken en transacties zoals registratie, belastingen, subsidies en vergunningen. De Kamer van Koophandel gaat dit Digitale Ondernemersplein ontwikkelen en beheren. Het is de bedoeling dat alle voor ondernemers relevante publieke dienstverleners, en in een latere fase mogelijk ook op ondernemers gerichte private organisaties, aansluiten op dit Digitale Ondernemersplein.

Vraaggericht en digitaal

Met deze reorganisatie verandert de Kamer van Koophandel van een aanbodgerichte in een vraaggerichte organisatie. Het aantal front offices in de regio zal worden teruggebracht naar 19.

Inschrijving en wijzigingen in het Handelsregister, het deponeren van jaarstukken en algemene voorwaarden en de verstrekking van exportdocumenten lopen in de toekomst vrijwel volledig digitaal.

De Kamer van Koophandel zal als publieke dienstverlener, daar waar de markt het niet zelf kan, ondernemers, met name starters en het MKB, regionaal ondersteunen in het beter benutten van groeimogelijkheden. Welke projecten en activiteiten dat zullen worden, zal sterk afhangen van de plannen van een vijftal regionale adviesraden en één centrale adviesraad waarin m.n.

werkgevers- en werknemersorganisaties vertegenwoordigd zijn. Zij bepalen in hoge mate de vraag en behoefte aan ondersteuning door de nieuwe organisatie.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl