Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws: 26 februari 2013 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: Controle mestrijders weer van start

Vanaf 15 februari 2013 mogen agrariërs weer drijfmest uitrijden over hun land. Handhavers van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier controleren tijdens de mestperiode of het op een juiste wijze wordt uitgereden en niet in de sloot belandt. Want mest verstoort het ecologisch evenwicht in het water en kan zelfs leiden tot vis- en plantensterfte.

Veehouders zullen in de maanden februari 2013 en maart 2013 volop mest uitrijden. Wij dragen zorg voor een goede kwaliteit van het oppervlaktewater. Voor het uitrijden van mest gelden een paar regels, waarop we de komende maanden extra toezicht houden. Zo is het verboden mest te rijden tijdens vorstperiodes, omdat de mest dan niet de grond in kan trekken. Daarnaast mag de mest niet dichter dan 25 centimeter bij de insteek (de overgang van horizontaal land naar schuin aflopend talud) van de sloot worden verspreid. Immers, als de mest te dicht bij de sloot ligt, zal deze met een flinke regenbui de sloot in spoelen.

Controle

We zien de komende maanden intensief toe op naleving van deze regels, ook buiten reguliere werktijden. Bij overtreding van de regels treden onze Bijzondere Opsporings-ambtenaren (BOA's) verbaliserend op en maken zij melding van de overtreding bij de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit. De NVWA is verplicht dit door te melden bij de zogenaamde EU-Desk, de subsidieverstrekkende instantie voor agrariërs. Natuurlijk bekeuren we liever niet. Voor een gezond watersysteem is iedereen verantwoordelijk. Niet alleen het hoogheemraadschap, maar ook de mensen die in ons gebied wonen en werken. Door zorgvuldig te werk te gaan, voorkomen we samen verontreiniging van het oppervlaktewater.

Schoon water

Ons werkgebied telt circa 2.000 veeteeltbedrijven. Sinds 1 januari 2013 vallen deze bedrijven onder het landelijke Activiteitenbesluit Milieubeheer. In het Activiteitenbesluit staan algemene regels om vervuiling van bijvoorbeeld water en bodem door bedrijven te voorkomen. (Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl