Business Nieuws: 08 maart 2013 Deskundigen helpen bij oplossen aanbestedingsklachten

Met aanbestedingsprocedures krijgen ondernemers de kans mee te dingen naar overheidsopdrachten. Deze procedures zijn echter soms ingewikkeld en kunnen leiden tot klachten of geschillen. Daarom komt er vanaf 1 april 2013 een zogeheten 'Commissie van Aanbestedingsexperts' die bemiddelt en niet-bindend advies geeft bij klachten over aanbestedingsprocedures.

De heren mr. J.G.J. (Joop) Janssen (advocaat aanbestedingsrecht bij Stibbe Advocaten en Notarissen te Amsterdam) en prof. mr. C.E.C. (Chris) Jansen (hoogleraar privaatrecht aan de VU en hoogleraar privaatrechtelijk bouwrecht aan de UvT) worden voorzitter en vicevoorzitter van de Commissie. Dat schrijft minister Kamp van Economische Zaken (EZ) in een brief aan de Tweede Kamer.

De Commissie bemiddelt of geeft niet-bindend advies aan ondernemers en aanbestedende diensten - zoals gemeenten en provincies - over klachten met betrekking tot de uitvoering van de Aanbestedingswet 2012. Hiermee dragen de experts bij aan het vinden van een oplossing bij aanbestedingsklachten en zorgt men er voor dat de kennis bij ondernemingen aanbestedende diensten over aanbestedingen toeneemt.

De Commissie bestaat uit 2 leden die beiden zijn geselecteerd door vertegenwoordigers van aanbestedende diensten en ondernemers. Ze zijn benoemd voor een periode van 2 jaar, en kunnen worden herbenoemd. Bij de werkzaamheden zal de Commissie zich laten bijstaan door aanbestedingsexperts, waarvoor op dit moment een selectieprocedure loopt.

De start van de Commissie valt samen met de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet 2012. Dankzij deze wet krijgen ondernemers een eerlijkere kans bij aanbestedingen van overheidsopdrachten en worden de procedures vereenvoudigd. (bron: Rijksoverheid.nl)

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Informatiezuilen
Numaco: Installatie en levering van gevel- en informatiezuilen op maat, diz dealer
www.numaco.nl

GALJOEN
Galjoen is een bedrijf gespecialiseerd in de markt van beroeps- en promotie-kleding met de nadruk op kwaliteit, veiligheid en draagcomfort. Productontwikkeling: Brandwerend Reddings / Overlevings Pak, Waadpak brandweer.
www.galjoen.nl