Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws: 14 maart 2013 Maai- en slootwerk Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier innovatief aanbesteed

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft het maai- en slootwerk, het maaien van slootkanten, dijken en wegbermen, opnieuw aanbesteed. Verdeeld over dertien afzonderlijke gebiedspercelen is het werk in een grote Europese aanbesteding op de markt gezet. In een unieke, openbare setting werden de enveloppen met prijzen in bijzijn van de inschrijvers geopend.

Het maai- en slootwerk van het hoogheemraadschap is toe aan een nieuwe aanbesteding. In eerste instantie voor de komende twee jaar. Onze afdelingen Waterkeringen & Wegen, Watersystemen en Inkoop werken hiervoor nauw samen.

Openbare setting

Wat nieuw is, is de manier waarop we als aanbestedende dienst de beoordeling van de offertes hebben aangepakt. De enveloppen met de prijzen zijn dicht gebleven.

aanbesteding maaibestek

Niemand wist welke inschrijfsommen waren ingediend. De beoordeling van de plannen is hierdoor dus niet beïnvloed.

Het openen van de enveloppen met prijzen gebeurde op maandag 11 maart 2013 in Heerhugowaard. Hiervoor zijn alle deelnemende partijen in de aanbesteding (25 in totaal) uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst zijn de enveloppen Ďlive' opengescheurd en de inschrijfsommen hardop voorgelezen. Op een groot scherm hebben de aanwezigen kunnen zien hoe de inschrijving is beoordeeld en voor welke bedragen men bereid is om het werk in een perceel aan te nemen. Na ruim een uur zijn alle 73 enveloppen geopend en is voor de dertien percelen zichtbaar gemaakt wie als beste inschrijver op de eerste plaats is geëindigd.

Innovatief

Voor deze aanbesteding hebben we gekozen voor een innovatieve aanpak. Er wordt gebruik gemaakt van geïntegreerde contracten, waarmee we meer ruimte laten aan de opdrachtnemer. Bewust kiezen we daarbij voor een rol op afstand en controleren of de opdrachtnemer het proces goed beheerst en voldoet aan de eisen uit het prestatiebestek.

Een andere noviteit is dat voor het eerst op zo'n grote schaal de CO2-prestatieladder is ingezet. De markt is uitgedaagd om een bepaald ambitieniveau na streven op het terrein van het terugdringen van CO2-uitstoot.

Bij maai- en slootwerk worden veelvuldig zware machines ingezet en als daarbij een besparing op de uitstoot van koolstofdioxide bereikt kan worden is dat een forse winst voor het milieu.

Vervolg

De aanbestedingsprocedure wordt vervolgd met het opvragen en beoordelen van bewijsstukken van de best scorende inschrijvers. Als dat in orde is kan een voorgenomen gunningsbesluit genomen worden. Na 15 dagen is bekend of de verliezende partijen zich bij dat besluit neerleggen. Is dat het geval, dan wordt per perceel het contract getekend. We richten ons erop dat eind van de maand die mijlpaal wordt bereikt. (Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl