Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws: 21 maart 2013 Noord-Holland Noord toeristisch op de kaart

Leisure Board Noord-Holland Noord Op woensdagmiddag 20 maart 2013 kwamen 20 leden van Stichting Vrijetijdsindustrie Noord-Holland Noord en de programmamanager van Leisure Board bij elkaar. Tijdens de werksessies zijn de vertrekpunten van de strategie voor de toeristische positionering van de regio Noord-Holland Noord bepaald. Belangrijkste conclusie: de regio heeft de kenmerkende elementen van het 'echte Holland'. Die verder invulling gegeven worden op thematische wijze. Het bepalen van het beleid rond de destinatiemarketing zal door Leisure Board opgepakt worden, daarbij gevoed door het bedrijfsleven. Voor de uitvoering van de destinatiemarketing wordt een zorgvuldige keuze gemaakt omdat hiermee de doelen van Leisure Board en de Stichting Vrijetijdsindustrie bereikt moeten worden en een brede inzet vereist is.

Stichting Vrijetijdsindustrie Noord-Holland Noord is een club actieve en betrokken ondernemers die behoren bij de 150 grootste bedrijven in de vrijetijdssector van Noord-Holland Noord. Het belangrijkste doel van de stichting is dat door onderlinge samenwerking en inzet van de aangesloten bedrijven de bezoekers aan Noord-Holland Noord toenemen, zij langer verblijven en meer besteden. Door het bevorderen van onderlinge samenhang zal ook de innovatie toenemen. Samen met de partners in Leisure Board worden optimale ruimtelijke randvoorwaarden gecreëerd. De stichting heeft vastgesteld dat in Noord-Holland Noord op dit moment tussen de 50 en 100 miljoen euro aan investeringsplannen klaar liggen die niet door bedrijven in de vrijetijdsindustrie kunnen worden gerealiseerd door knelpunten in de ruimtelijke ordening procedures en communicatie tussen diverse partijen.

Initiatief Leisure Board

Het oprichten van de Stichting Vrijetijdsindustrie NHN is een initiatief van de voorloper van Leisure Board. Leisure Board, die inmiddels zijn definitieve vorm heeft gevonden, is een samenwerking van de triple helix (samenwerking van ondernemers, overheid en onderwijs) in de regio Noord-Holland Noord met als doel de kwaliteiten en middelen in de vrijetijdssector met elkaar te verbinden en een breed gedragen visie te ontwikkelen. De visie en het uitvoeringsprogramma zijn voor de zomer van 2013 gereed.

Noot voor de redactie meer informatie op www.leisureboard.nl

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl