Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws: 18 april 2013 Forse daling behoefte bedrijventerreinen Noord-Holland Noord

De nieuwste behoefteramingen voor bedrijventerreinen in Noord-Holland Noord vallen fors lager uit dan de vorige ramingen uit 2008.

Dat blijkt uit een rapport van Buck Consultants International (BCI) dat in opdracht van de provincie Noord-Holland werd opgesteld. Volgens Buck ligt de behoefte aan bedrijventerreinen in Noord-Holland Noord tot 2020 tussen de 81 en 123 hectare. Een eerdere raming van Ecorys uit 2008 ging voor dezelfde periode in het meest positieve scenario nog uit van maximaal 296 hectare.

Het verschil tussen de twee ramingen valt deels te wijten aan de economische crisis. Zo rekende Ecorys in 2008 bij het bepalen van de behoefte nog op een groei van de werkgelegenheid in de regio van 0,75% per jaar tot 2020. Buck daarentegen gaat nu uit van een kleine daling van de werkgelegenheid in geheel Noord-Holland Noord van gemiddeld 0,1% per jaar tot 2020. Een andere reden is echter dat recent onderzoek heeft aangetoond dat bedrijven de laatste jaren een minder grote voorkeur hebben voor vestiging op een bedrijventerrein. Vanwege de verwachte daling van de beroepsbevolking valt ook na 2020 geen aantrekkende vraag naar bedrijventerreinen te voorzien.

West-Friesland

Voor de regio West-Friesland is in 2011 nog een aanvullende raming gedaan.

Bureau Stec kwam daarbij tot een behoefteraming voor deze regio van rond de 100 hectare. Het verschil met de eerdere Ecorys-raming voor de regio (86ha) kwam voornamelijk doordat Stec een correctie aanbracht op de basisregistratie van bedrijventerreinen, waarbij er volgens Stec meer bedrijventerreinen waren uitgegeven dan de nog niet volledige basisregistratie aangaf. Dat betekende bij een procentuele doorberekening van de toename van terreinen ook een grotere behoefte. Bovendien werden er in de periode tussen 2005 en 2011 ook nog eens meer bedrijventerreinen uitgegeven dan eerder werd aangenomen.

Ook voor West-Friesland komt Buck tot een lagere raming dan beide andere bureaus (33ha). Net als bij het verschil met de raming van Ecorys stelt Buck ook hier dat de oorzaken te vinden zijn in een lagere werkgelegenheid over de laatste jaren en de gewijzigde locatievoorkeur van bedrijven.

Gedeputeerde Jan van Run (EZ) van de provincie Noord-Holland gaat over de cijfers met de regio in gesprek: 'We hebben besloten het concept-rapport vrij te geven om zo met gemeenten de discussie te kunnen voeren over de resultaten uit het rapport en de mogelijke gevolgen. Daarbij zal onder meer de vraag gesteld moeten worden of de hoeveelheid vastgelegde bedrijventerreinen in bestemmingsplannen nog wel actueel is en wat we daar voor actie op zouden kunnen ondernemen'.

Het rapport "Ruimtebehoefte werklocaties - Noord-Holland Noord, van ruimtevraag naar visie op de ruimte" is te vinden op www.noord-holland.nl (Bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl