Business Nieuws: 19 april 2013 Subsidieregeling watergebonden bedrijvigheid Noord-Holland

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland stemmen in met de nieuwe subsidieregeling voor watergebonden bedrijvigheid.

Met de regeling investeert de provincie bijna € 4 miljoen in kades bij bedrijventerreinen, in het verbeteren van bedrijvigheid van aan water gelegen bedrijventerreinen en in het stimuleren van vervoer over water.

Provinciale Staten hadden in de Zomernota van 2012 een bedrag van ruim € 4,8 miljoen beschikbaar gesteld. In november 2012 is in het kader van de uitvoeringsversnellingsactie € 946.500 reeds verleend aan de gemeente Den Helder voor het project Visserijkade fase II. Het restant wordt nu via de regeling uitgekeerd.

De subsidie kan aangevraagd worden door private partijen en door gemeenten en bedraagt 50% van de subsidiabele kosten, met een minimum van € 5.000 en tot een maximum van € 750.000. De toekenning van subsidie vindt plaats op volgorde van aanvraag. (Bron: prov. nh)

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Informatiezuilen
Numaco: Installatie en levering van gevel- en informatiezuilen op maat, diz dealer
www.numaco.nl

GALJOEN
Galjoen is een bedrijf gespecialiseerd in de markt van beroeps- en promotie-kleding met de nadruk op kwaliteit, veiligheid en draagcomfort. Productontwikkeling: Brandwerend Reddings / Overlevings Pak, Waadpak brandweer.
www.galjoen.nl