Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws: 14 mei 2013 Toezicht drank en horeca: Samenwerking Den Helder en Texel voortgezet

De Helderse toezichthouders die controleren op de naleving van de Drank- en Horecawet, blijven dit de komende vijf jaar ook op Texel doen. De gemeenten Den Helder en Texel zetten hun samenwerking op dit gebied voort, in ieder geval tot 1 januari 2018. De gemeenten hebben een nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend. Texel neemt voor toezicht 1 fte bij Den Helder af.

Den Helder en Texel werken al sinds 2008 met succes samen. De gemeenten liepen en lopen landelijk gezien met hun controles voorop, eerst als landelijke pilot.

Toen die begin 2011 afliep, hebben de gemeenten het samenwerkingsproject voortgezet. Nu per 1 januari 2013 het toezicht op de naleving van de wet definitief de bevoegdheid van gemeenten is geworden, hebben de colleges besloten de samenwerkingsperiode te verlengen. Den Helder heeft voor de controles twee toezichthouders in vaste dienst.

De gemeente Den Helder wil een gemeente zijn waar het aantrekkelijk wonen en verblijven is. Een veilige stad is hiervoor een voorwaarde. De gemeente heeft dan ook verschillende maatregelen getroffen die een gunstig effect hebben op de openbare orde en veiligheid in de stad. Het terugdringen van alcoholgebruik bij - met name - jongeren is daarvan een voorbeeld. Een strikte handhaving op het verstrekken van alcoholhoudende drank heeft ertoe geleid dat de houders van een drank- en horecavergunning (of ontheffing) de regels steeds beter naleven. De afgelopen jaren hebben diverse horecazaken en/of slijterijen een waarschuwing of boete van de gemeente gekregen. De gemeente heeft ook een paar horecazaken tijdelijk gesloten. Van deze maatregelen gaat ook een preventieve werking uit.

Dit alles maakt de kans kleiner dat er alcoholhoudende drank aan jongeren onder de zestien en sterke drank aan jongeren onder de achttien wordt verstrekt.

Uiteindelijk moet dit leiden tot een meer verantwoordelijk alcoholgebruik. Dat is niet alleen beter voor de gezondheid van de jongeren zelf, het maakt ook het uitgaan in Den Helder gezelliger.

Naast de scherpe handhaving heeft Den Helder in overleg met de horecaondernemers het sluitingstijdenbeleid voor de horeca aangepast. De gemeente werkt ook aan het verbeteren van de exploitatiemogelijkheden voor horeca-inrichtingen, onder meer door het terrassenbeleid te verruimen. Verder doet Den Helder mee aan 'Helder in de Kop' en aan 'In control of alcohol', regionale projecten om alcoholmatiging bij jongeren te bevorderen. Toezicht en handhaving maken hiervan deel uit. (Bron: Gemeente Den Helder)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl