Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws: 20 juni 2013 Spreekuur Watertoerisme en Waterrecreatie in Noord-Holland op 8 juli 2013

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Subsidiemogelijkheid met betrekking tot watertoerisme en waterrecreatie Noord Holland 2013 door provincie Noord-Holland.

Provincie NH organiseert een spreekuur voor subsidieaanvragers. U kunt tijdens deze spreekuren concrete vragen stellen over uw subsidieaanvraag. Per project hebben is 20 minuten beschikbaar om uw vragen te beantwoorden. Let wel: Het spreekuur is niet bedoeld om uw project te promoten en geeft ook geen enkele garantie op subsidiering van uw project. Dus mocht u vragen hebben over uw aanvraag, kunt u zich aanmelden bij mevrouw Rianne Steggink: Mail: of telefoonnummer: 023-514 4219. Zij zal een tijd met u inplannen.

Spreekuur Noord-Holland Noord (bestemd voor deze regio):

Maandag 8 juli: 13.00 – 17.00 uur
Locatie: Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord
Adres: Comeniusstraat 10 in Alkmaar

Aanvraagperiode

3 juni 2013 t/m 26 juli 2013

Doel van de subsidie

Activiteiten die in aanmerking komen

NB: Openbare voorzieningen zijn voorzieningen waar iedere waterrecreant gebruik van kan maken en die in relatie staan tot een activiteit op het water.

Subsidiebedragen

NB: er worden geen subsidies van minder dan € 5.000 verstrekt. Dat betekent dus dat de subsidiabele kosten minimaal € 10.000 moeten bedragen.

Prioritering

Indien het subsidieplafond bereikt wordt, worden aanvragen die voor subsidie in aanmerking komen gerangschikt op een prioriteitenlijst. Per onderdeel van deze lijst worden punten toegekend, waarbij het eerste onderdeel het belangrijkste is.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl