Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws: 09 augustus 2013 Streekproducten: kans of bedreiging voor biologische sector?

ppo streekproducten Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) - De belangstelling voor in de regio geproduceerd voedsel neemt toe. In Engeland heeft deze grotere belangstelling geleid tot een daling van het aandeel biologische producten, die overigens vaak uit het buitenland afkomstig zijn.

Hoe zit dat in Nederland?

PPO-AGV concludeert in haar rapport "Zijn streekproducten een kans of bedreiging voor de biologische sector" dat streekproducten geen bedreiging zijn voor de biologische sector. Van verdringing van biologische door streekproducten lijkt geen sprake.

Biologische streekproducten?

Hoewel uit interviews bij geïnterviewde stakeholders blijkt dat een combinatie van biologische én streekproducten een logische combinatie wordt gevonden, komt dit toch nog maar beperkt voor. Hoewel deze combinatie kansen biedt, hoeft dit niet in alle gevallen meerwaarde te bieden. Zo vinden consumenten in de Randstad biologisch wel belangrijk, maar of het product uit de eigen regio komt, vindt men minder relevant. In de regio is het juist andersom: consumenten hechten aan producten uit de eigen regio, maar deze hoeven niet biologisch te zijn.

Kansen

In het rapport wordt geconcludeerd dat de grootste kansen lijken te liggen bij biologische producten van een herkenbare producent, zonder dat deze uit de eigen regio hoeven te komen. De producent moet wel in Nederland gevestigd te zijn om discussies over foodmiles te voorkomen.

Daarnaast constateren de onderzoekers dat de combinatie van biologisch én streek/regio meer kansen biedt als er transparanter gecommuniceerd wordt over de herkomst van het biologische product.

Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken.

Download het rapport via http://ppo.wur.nl/ (Bron: Praktijkonderzoek Plant & Omgeving)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl