Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws: 14 augustus 2013 College gemeente Hollands Kroon verleent omgevingsvergunning voor verplaatsing Meerkip (Middenmeer)

Gemeente Hollands Kroon logoBron: Gemeente Hollands Kroon - Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Hollands Kroon heeft besloten om een omgevingsvergunning aan pluimveebedrijf Meerkip te verlenen voor de verplaatsing van pluimveeactiviteiten van Alkmaarseweg 1 en Oudelanderweg 51 naar Oudelanderweg 53 in Middenmeer.

Zienswijzen

Het college had eerder al aangekondigd dat zij van plan was om deze vergunning te verlenen. De gemeenteraad gaf op 27 september 2012 een ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de plannen van pluimveebedrijf Meerkip af. Tegen het voornemen konden tot 15 mei 2013 zienswijzen worden ingediend. In totaal zijn er 2911 reacties ingediend. Bij het overgrote deel van de reacties is gebruik gemaakt van de standaard zienswijzen die door de Partij voor de Dieren beschikbaar is gesteld. Het college heeft alle ontvangen reacties bij de besluitvorming betrokken. Dit heeft er echter niet toe geleid dat de vergunning geweigerd wordt. Wel hebben de zienswijzen geleid tot enkele aanpassingen in de vergunning en nadere onderzoeken.

Zienswijzennota

Heeft u een zienswijze ingediend? Dan vindt u die, met onze reactie daarop, terug in de zienswijzennota. Omdat er zo veel zienswijzen zijn ingediend kunnen wij niet iedereen persoonlijk een brief sturen met een reactie op zijn/haar zienswijzen. U de zienswijzennota downloaden via www.hollandskroon.nl

Provincie

Ook de provincie Noord-Holland heeft een zienswijzen ingediend. Het college heeft besloten hier gedeeltelijk aan tegemoet te komen. Omdat niet aan de hele zienswijze tegemoet wordt gekomen moet de gemeente de provincie zes weken in de gelegenheid stellen om een zogenoemde reactieve aanwijzing te geven.

Vervolg

Na het verstrijken van de zes weken termijn voor het uitbrengen van een reactieve aanwijzing maken wij ons besluit om de omgevingsvergunning te verlenen bekend. Als er een reactieve aanwijzing is gegeven wordt dit tegelijkertijd met ons besluit om de vergunning te verlenen bekend gemaakt. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend hebben vervolgens de mogelijkheid om beroep in te stellen. In de officiële bekendmaking van de omgevingsvergunning leest u hoe u dat doet. Volgens planning volgt de officiële bekendmaking in de tweede helft van september 2013.

Meer weten?

Op dit moment loopt in Hollands Kroon naast Meerkip nog een aanvraag rond een grootschalig pluimveebedrijf in Middenmeer. Omdat de dossiers complex zijn, kan gemeente Hollands Kroon zich voorstellen dat er vragen leven over beide dossiers. U vindt de meest gestelde vragen en antwoorden op www.hollandskroon.nl

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl