Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws: 22 augustus 2013 NHN: Gebiedsproces glastuinbouwgebied Alton van start

De provincie Noord-Holland en gemeenten Heerhugowaard, Schagen en Koggenland hebben gezamenlijk de herstructurering van het glastuinbouwgebied Alton opgepakt. Aanleiding daarvoor is het onderzoek van Grontmij met daarin aanbevelingen om het glastuinbouwgebied een nieuwe economische impuls te geven.

De provincie en gemeente hebben Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) gevraagd om als gebiedscoördinator op te treden.

De conclusie van het Grontmij onderzoek is dat het Altongebied nieuwe sterke ondernemers nodig heeft, om op termijn een concurrerend glastuinbouwgebied te blijven. Om het gebied een impuls te geven is nauwe samenwerking tussen ondernemers en de overheid nodig. Voor dit complexe proces is een gebiedscoördinator nodig. De gebiedscoördinator heeft een uitvoerende rol en treedt op als bemiddelaar tussen overheden en ondernemers.

De verplaatsing van glastuinbouwbedrijven uit het buitengebied naar het Altongebied zorgt een stevige impuls voor het gebied. Samen met de bestaande bedrijven op Atlon kan dan voldoende schaalgrootte ontstaan om nieuwe investeringen in collectieve energie-, warmte-, en CO2-infrastructuur rendabel te maken. Met dergelijke collectieve investeringen wordt het Altongebied weer een levensvatbaar glastuinbouwgebied met toekomstwaarde. Naar verwachting duurt het nog enkele jaren om tuinders uit het buitengebied naar het Alton te verplaatsen.

De tuinders in het Altongebied hebben de handen ineen geslagen om de onderlinge samenwerking te verbeteren. Zo is een gebiedsorganisatie opgericht om de spreekbuis te zijn van de ondernemers in en rond het Altongebied. De gebiedsorganisatie pakt zaken op die bij de ondernemers vandaan komen op het gebied van samenwerking, gebiedsprofilering, duurzaamheid, onderwijs en innovatie. Naast de rol als spreekbuis voor de ondernemers is de gebiedsorganisatie ook de schakel tussen de ondernemers en de gebiedcoördinator. (Bron: Ontwikkelingsbedrijf NHN)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl