Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws: 03 september 2013 Bolontsmetting tulp, weet u het al? Open dag 18 september 2013 Zwaagdijk-Oost

Proeftuin Zwaagdijk logoBron: Proeftuin Zwaagdijk - De bolontsmetting van de tulpen staat in de komende periode voor u als bollenteler weer op het programma. U legt hiermee de basis voor de oogst 2014, maar wat gaat u aan het dompelbad toevoegen? Bovendien moet u bij de uitvoering aan allerlei regels voldoen, het ontsmettingsbad wordt steeds ingewikkelder en door de vele adviezen wordt de keuze er niet gemakkelijker op. Op woensdag 18 september 2013 kunt u zich bij Proeftuin Zwaagdijk laten bijpraten over bolontsmetting in tulpen tijdens een open dag speciaal gericht op dit onderwerp.

Het doel van bolontsmetting is duidelijk: voorkomen van schimmelaantasting, verlagen van het percentage zuur en verbeteren van de huidkwaliteit. Daarmee vormt dit, naast andere maatregelen, een belangrijke basis voor een gezonde bollenteelt. Al tientallen jaren worden de effecten van bolontsmettingsmiddelen onderzocht. Het is te verwachten dat dit zo zal blijven omdat er steeds middelen verdwijnen en ook weer bijkomen. Ieder middel heeft een specifieke werking met sterke en minder sterke punten, zodat voor een goede bolontsmetting altijd een combinatie van middelen gebruikt moet worden. Het is natuurlijk niet zo dat één bad het beste is. Afhankelijk van het teeltdoel kunnen er met verschillende middelen ook diverse goede ontsmettingsbaden worden gecreëerd.

Open dag bolontsmetting Proeftuin Zwaagdijk

Woensdag 18 september
13:00 uur – 17:00 uur
Tolweg 13, Zwaagdijk-Oost
Lezingen 13.15 uur en 14.30 uur
www.proeftuinzwaagdijk.nl

Lezing hulpstoffen en werken aan schoon water

In de bedrijfsgebouwen van Proeftuin Zwaagdijk worden twee lezingen gehouden. De lezingen starten om 13.15 uur en worden om 14.30 uur herhaald. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier werkt samen met de agrarische sector aan schoon water.

Er worden nog steeds gewasbeschermingsmiddelen in de sloot aangetroffen. Richard van Diepen, adviseur bij het cluster Handhaving, gaat daarom in op de emissies tijdens de teelt en het ontsmetten van bloembollen. In de tweede lezing van (Agrometeorologisch adviesbureau) Erno Bouma wordt op een praktische manier stilgestaan bij het in de teelt inzetten van hulpstoffen bij bepaalde (weers)omstandigheden. Bijvoorbeeld het gericht toepassen van hechters tijdens natte omstandigheden. Verder komt aan de orde wanneer toevoeging van uitvloeiers zin heeft en hoe om te gaan met opname van bevorderaars. Ook wordt uitgelegd wanneer bodemherbicideverbeteraars hun meerwaarde bewijzen.

Ziektebeelden en techniek

Proeftuin Zwaagdijk besteedt deze middag aandacht aan ziektebeelden die gangbaar zijn in de tulpenteelt. U kunt uw kennis ophalen inzake ziekten en afwijkingen zoals zuur, mijten, Rhizoctonia, kurkstip en huidziek. Daarnaast zijn o.a. Total Systems, Akerboom aanwezig om u bij te praten over de nieuwste ontwikkeling in de techniek van het bolontsmetten. Ook Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is aanwezig met een stand.

Dompelproeven

Vooraanstaande chemiebedrijven als Bayer CropScience, Certis Europe, BASF, Makhteshim Agan, alsmede toeleverancier Agrifirm Plant hebben in het seizoen 2012/2013 bolontsmettingsproeven uitgevoerd en zullen tijdens de open middag de bollen (zowel de gezonde als de zieke) per behandeling laten zien. Huidkwaliteit en zuur zijn hierbij de belangrijkste criteria. In veel gevallen zijn de middelen ook afzonderlijk toegepast, zodat de werking daarvan kan worden vergeleken met andere middelen. Door de resultaten van de diverse baden naast elkaar te zien krijgt u als teler een beter inzicht in de effecten van combinaties van middelen en in het effect van bolontsmetting in het algemeen.

Licentieverlenging

Tijdens de open middag heeft u de mogelijkheid om tijdens uw bezoek op een actieve en informatieve manier te werken aan verlenging van uw spuitlicentie, thema veiligheid & techniek! Om uw licentie te verlengen dient u minimaal 3 uur te blijven en beide lezingen bij te wonen. De inschrijving is om 13:00 uur.

Vergeet niet uw pas mee te nemen. De kosten van € 35,- worden achteraf verrekend.

Alles bij elkaar is dit een unieke middag om niet te missen en een goed moment om stil te staan bij de keuzes die u voor komend teeltseizoen gaat maken! U bent welkom op woensdagmiddag 18 september 2013 van 13.00 tot 17.00 uur.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl