Business Nieuws: 05 september 2013 Gedeputeerde Staten zijn positief over uitbreiding Van Blanckendaell Park (Tuitjenhorn)

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Gedeputeerde Staten (GS) hebben de gemeente Schagen laten weten dat zij positief zijn over de uitbreidingsplannen voor het Van Blanckendaell Park. De gemeente heeft over deze voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling een prealabele vraag gesteld.

GS hebben hiertoe besloten omdat nut en noodzaak voor de uitbreiding van het Van Blanckendaell Park duidelijk zijn: uit onderzoek blijkt dat in de Kop van Noord-Holland behoefte bestaat aan meer recreatieve voorzieningen. De provincie vraagt de gemeente zorg te dragen voor een goede ruimtelijke inpassing van het dierenpark.

Prealabele vraag

Voordat een gemeente start met een juridisch-planologische procedure kan zij bij de provincie een prealabele vraag indienen waarmee de gemeente toetst of een plan haalbaar is en voldoet aan de provinciale eisen. De provincie kijkt of nut en noodzaak zijn aangetoond en de ruimtelijke kwaliteit van de plannen voldoende is. Wat de ruimtelijke kwaliteit betreft vragen GS advies aan de ARO.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Informatiezuilen
Numaco: Installatie en levering van gevel- en informatiezuilen op maat, diz dealer
www.numaco.nl

GALJOEN
Galjoen is een bedrijf gespecialiseerd in de markt van beroeps- en promotie-kleding met de nadruk op kwaliteit, veiligheid en draagcomfort. Productontwikkeling: Brandwerend Reddings / Overlevings Pak, Waadpak brandweer.
www.galjoen.nl