Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws: 11 september 2013 Waddenfonds verleent eerste subsidie voor thema Landbouw

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Het project Spaarwater is het eerste landbouwproject dat subsidie ontvangt van het Waddenfonds. Dat heeft het Dagelijks Bestuur (DB) van het fonds donderdag besloten. Het project draait om rendabel en duurzaam agrarisch watergebruik in een verziltende omgeving. Het DB heeft aan zes projecten in totaal 2,6 miljoen euro subsidie verleend. In totaal wordt met deze zes projecten 6,5 miljoen euro in het Waddengebied geïnvesteerd.

Acacia Water werkt bij project Spaarwater nauw samen met Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) Noord en met de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB). Door de klimaatverandering neemt de kans op verzilting van landbouwgewassen in het waddengebied toe. Spaarwater beproeft in Friesland, Groningen en Noord-Holland op drie akkerbouwbedrijven nieuwe methoden om hier mee om te gaan. De bedrijven staan in Pietersbierum (Friesland), Borgsweer (Groningen) en Breezand (Noord-Holland). Het gaat om optimalisering van drainage, infiltratie van zoet water in de bodem, druppelirrigatie en druppelbemesting. De proeven vinden voornamelijk plaats in bestaande teelten zoals pootaardappelen en bloembollen. Het doel is om efficiënter met de aanwezige voorraad zoet grondwater om te gaan, die voorraad te vergroten en verzilting tegen te gaan. Dit moet in de eerste plaats de oogst ten goede komen.

Daarnaast geven druppelsystemen gerichter en zuiniger water en meststoffen dan de gebruikelijke methoden. De proeven gaan door tot en met 2016. Er wordt op de proeflocaties intensief kennis uitgewisseld met groepen telers en met de waterbeheerders uit de omgeving.

Voorzitter van het DB, Tineke Schokker: "Een zeer actueel project met mondiaal grote mogelijkheden. Door de klimaatverandering en hogere zeewaterstanden zal de verzilting toenemen. Goed om te onderzoeken hoe de landbouw met dit gegeven ook in de toekomst een rol van betekenis kan blijven spelen in de Waddenregio."

Het Waddenfonds kent aan het project Spaarwater een subsidie toe van € 587.937. De totale kosten van dit project bedragen € 1.469.842.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl