Business Nieuws: 24 oktober 2013 Verbreding Agrarische sector in Noord-Holland Noord

logo de frisse wind Vereniging voor verbrede Landbouw 'De Frisse Wind' is een samenwerkingsverband van bijna 100 agrariërs in de Kop van Noord-Holland. De vereniging geeft verbreding van de landbouw in Noord-Holland een impuls door kleinschalige zorg bij de boer en onderwijs op de boerderij te stimuleren. Voor deze activiteiten in de periode 2008 tot medio 2012 heeft de vereniging Ä 48.800 subsidie ontvangen van het Leaderprogramma Kop van Noord-Holland en Texel en nog eens eenzelfde bedrag van Provincie Noord-Holland.

Dankzij de bijdrage heeft de vereniging zich kunnen versterken en zijn nu zo een 10 'Klasseboeren' en 20 zorgboerderijen actief in de regio.

Zorgboerderijen

Een belangrijke doelstelling van De Frisse Wind is te zorgen dat zorgverlening op agrarische bedrijven een rendabele nevenactiviteit wordt. Ondernemers in de Kop van Noord-Holland hebben steeds meer belangstelling voor het uitbreiden van de bedrijfsactiviteiten. Het aanbieden van kleinschalige zorg op de boerderij kan dan een goede aanvulling zijn. De Frisse Wind ondersteunt boeren bij het opzetten van zorg op hun bedrijf en bemiddelt tussen cliënten (zorginstellingen) en zorgboerderijen.

Klasseboeren

De Frisse Wind heeft lesmateriaal gemaakt aan de hand van de thema's: verduurzaming landbouw, mechanisatie, biologische landbouw, biodiversiteit, landschap en cultuurhistorie.

Agrarische bedrijven kunnen daarmee excursies en bedrijfsbezoeken aanbieden aan een brede doelgroep, van basisonderwijs tot volwassenen. De gebruikte methode is 'belevend leren door ervaren'.

Een overzicht van Zorgboeren en Klasseboeren in de regio vind u op www.defrissewind.nl.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Informatiezuilen
Numaco: Installatie en levering van gevel- en informatiezuilen op maat, diz dealer
www.numaco.nl

GALJOEN
Galjoen is een bedrijf gespecialiseerd in de markt van beroeps- en promotie-kleding met de nadruk op kwaliteit, veiligheid en draagcomfort. Productontwikkeling: Brandwerend Reddings / Overlevings Pak, Waadpak brandweer.
www.galjoen.nl