Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws: 25 oktober 2013 Voorbereidende werkzaamheden RHB Kooyhaven gaan onverminderd door

Gemeente Hollands Kroon logoBron: Gemeente Hollands Kroon - Medio september 2013 is de periode van ter inzage legging van het ontwerp-bestemmingsplan voor het Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein (RHB) Kooyhaven afgerond. Het bestemmingsplan wordt nu gereed gemaakt voor besluitvorming.

Richting het bedrijfsleven wordt hiermee duidelijk wanneer en onder welke voorwaarden zij zich kunnen vestigen op RHB Kooyhaven. De voorbereidende werkzaamheden richting uitvoering gaan daarmee onverminderd door.

Voorwaardelijke start

Bij de beëindiging van de ter inzage legging van het ontwerp-bestemmingsplan RHB Kooyhaven hebben de Port of Den Helder en het private Consortium van ontwikkelende aannemers met de gemeente Hollands Kroon afspraken gemaakt over het vervolg van de planvoorbereiding. Uitgangspunt voor het definitief vaststellen van het bestemmingsplan wordt het moment van de verkoop van grond aan de zich als eerst vestigende bedrijven. Partijen vinden het van belang dat de huidige agrarische bestemming pas definitief wordt omgezet in een bestemming bedrijventerrein op het moment dat bedrijven zich definitief hebben vastgelegd voor hun komst naar het RHB.

Voorbereidende werkzaamheden gaan door

In de komende maanden zal bekeken worden of de zienswijzen op het ontwerp-bestemmingsplan aanleiding geven om het bestemmingsplan aan te passen en op onderdelen inhoudelijk te verbeteren. Het is de bedoeling om tot goede en werkbare afspraken te komen over met name de milieucategorisering van de verschillende op het terrein te vestigen bedrijven alsmede de bouwhoogte en de inpassing en afscherming tot de omgeving. Eén van de aspecten, die partijen willen aanpassen in het bestemmingsplan is de omvang van het plangebied. Met één van de grondeigenaren is tot op heden nog geen overeenstemming verkregen over de verwerving van grond en partijen verwachten dat daar op korte termijn geen verandering in zal komen. Daarmee wordt de keuze gemaakt om de omvang en de fasering van het RHB in het bestemmingsplan aan te passen.

Planning

Er blijft sprake van een ambitieuze planning. Partijen willen aan het einde van dit jaar alle aanpassingen ten behoeve van het bestemmingsplan en de milieu effectrapportage gereed hebben zodat deze ‘klaar’ ligt voor besluitvorming. Door de inhoudelijke zaken verder uit te werken en het bestemmingsplan besluitrijp te maken komt er ook duidelijkheid voor bedrijven wanneer zij zich kunnen vestigen op RHB Kooyhaven. Ook weten bedrijven dan aan welke eisen en voorwaarden zij moeten voldoen. De verwachting is overigens nog steeds dat begin 2014 voldoende bedrijven bereid zullen zijn om zich definitief vast te leggen voor vestiging op het RHB.

Ambitie

De realisatie van het RHB wordt gezien als versterking van de economische positie van de Kop van Noord Holland en wordt als noodzakelijk onderdeel beschouwd van de herstructurering van de haven van Den Helder. Dit wordt ook door de regionale stuurgroep ‘de Kop werkt’ onderschreven en past in het geheel van projecten om de economie van de Kop een positieve impuls te geven. Met deze afspraken over het vervolg van het RHB geven partijen het signaal af dat zij onverminderd blijven geloven in de kansen van de watergebonden bedrijvigheid gerelateerd aan de haven van Den Helder en de doorontwikkeling van de economie in de hele regio.

[Dit is een gezamenlijk bericht van Gemeente Hollands Kroon, Port of Den Helder en het Consortium.]

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl