Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws: 26 november 2013 Innovatie- en Demonstratie Centrum (IDC) Bollen & Vaste planten van start bij PPO in Lisse

Er is een nieuw Innovatie- en Demonstratie Centrum (IDC) van start gegaan. Het IDC Bollen & Vaste planten is gevestigd bij PPO Bloembollen in Lisse, in de Greenport Duin & Bollenstreek. De andere IDC's richten zich op Teelt, Smaak, Energie, Water, en Robotica in de glastuinbouw en bevinden zich in de Greenport Oostland/Westland.

IDC's zijn de plekken waar ondernemers de laatste ontwikkelingen op het gebied van tuinbouwtechniek kunnen zien en waar ze terecht kunnen voor hun kennis- en innovatievragen. Samen met onderzoek en andere partijen gaan we binnen de IDC's op zoek naar nieuwe oplossingen voor een duurzame sector.

In 2009 is in Bleiswijk het IDC Energie, als eerste gestart. Het concept slaat aan en er volgen nog meer IDC's.

Bollen & Vaste planten

Het IDC Bollen & Vaste planten bevindt zich in Lisse bij PPO Bloembollen. Er zijn 9 partners, die samen voor 50% cofianciering zorgen en die expertise leveren voor de kennis- en innovatietrajecten voor ondernemers. Deze brede samenstelling van partners geeft het draagvlak weer dat er in de sector is voor dit IDC. De partners zijn: KAVB, Anthos, Bollenacademie, Hobaho, NAK Tuinbouw, Kenniscentrum Plantenstoffen (KCP), Bloembollen Keurings Dienst (BKD), Gemeente Lisse en PPO Bloembollen. De Rabobank Duin & Bollenstreek ondersteunt het IDC.

Het gaat om de volgende activiteiten:

Het IDC biedt ondernemers uit de Greenport Duin- & Bollenstreek ondersteuningstrajecten bij genoemde activiteiten. De belangrijkste thema's zullen zijn: fytosanitaire aspecten, biobased productie, precisielandbouw en logistieke technologie. Vanuit het IDC zullen kennisarena's worden georganiseerd en masterclasses voor ondernemers en studenten, het ontwikkelen van lesmateriaal maakt daar onderdeel van uit. Het IDC deelt kennis via www.bloembollenweb.nl.

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

De IDC's ontvangen gezamenlijk 1.9 miljoen Euro aan Europese subsidie. Naast deze subsidie investeren alle betrokken partners met elkaar nog eens 1,9 miljoen euro. De Stichting Greenport Horti Campus (GHC) is penvoerder en eindverantwoordelijk voor de IDC's. In de GHC werken bedrijven, overheden, kennis- en onderwijsinstellingen samen om kennis dichter bij ondernemers te brengen. Het realiseren van de IDC's levert een grote bijdrage aan een kennisintensieve, duurzame en innovatieve greenport. Het toegekende budget past binnen het EFRO programma 'Kansen voor West'. EFRO staat voor Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en is een fonds van de Europese Unie.

Onderdeel daarvan is de Economische agenda voor de Zuidvleugel. (Bron: Praktijkonderzoek Plant & Omgeving)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl