Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws: 06 januari 2014 Sluiting respectievelijk opening aanvraagperioden Waddenfonds en bekendmaking subsidieplafonds Waddenfonds 2014

Gemeenschappelijke Regeling WaddenfondsBron: Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds - Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds, gelet op: Afdeling 4.2.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 1.9 en 1.12 van de Subsidie-verordening Waddenfonds;

BESLUIT:

1. Sluiting aanvraagperioden 2013

Voor de navolgende programma's wordt de aanvraagperiode op 31 december 2013 gesloten:

De aanvraagperiode voor de overige programma's alsmede het Budget lokale innovaties zijn reeds eerder gesloten.

2. Openstelling aanvraagperioden en vaststelling subsidieplafonds 2014

Voor de navolgende programma's kunnen in 2014 aanvragen worden ingediend in de periode 1 februari 2014 tot en met 30 juni 2014 :

* Programma Natuur en Water;
Het subsidieplafond bedraagt € 5.000.000,-

* Programma Werelderfgoed, toerisme en recreatie, landschap en cultuurhistorie;
Uitsluitend Programmalijn 2 - Actielijn 2.1: Investeren in Waddenparels in het Waddengebied.
Het subsidieplafond bedraagt € 5.000.000,-

* Programma Landbouw en Visserij
Het subsidieplafond bedraagt € 5.000.000,-

alsmede voor het:

* Budget Lokale Innovaties
Het subsidieplafond bedraagt € 1.000.000,-

Er wordt geen aanvraagperiode opengesteld voor:
a) programmalijn 1 (Waddenpoorten) en programmalijn 3 (Promotie, Positionering en Persoonlijke benadering) binnen het programma Werelderfgoed, toerisme en recreatie, landschap en cultuurhistorie en
b) het programma Energietransitie en duurzame ontwikkeling havens.

3. Verdeelsystematiek

1. De beschikbare gelden worden verdeeld in volgorde van ontvangst van de aanvragen, met dien verstande dat wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 Awb de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, de dag waarop de aanvulling compleet is ontvan-gen als datum van ontvangst van de aanvraag geldt.
2. Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen die op dezelfde dag zijn ont-vangen het subsidieplafond wordt overschreden, besluit het dagelijks bestuur op basis van rangschikking, waarbij een aanvraag hoger wordt gerangschikt naarmate het meer voldoet aan de toetsingscriteria.

Op www.waddenfonds.nl kunt u de bijlagen "Nieuwe voorwaarden budget locale innovaties Waddenfonds" en "Veel gestelde vragen subsidies en subsidieaanvragen Waddenfonds" downloaden.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl