Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws: 10 januari 2014 Landelijk ondernemersnetwerk voor de glastuinbouw LTO Glaskracht Nederland van start

lto glaskracht nederland logo LTO Glaskracht Nederland (website) is per 1 januari 2014 van start gegaan. Het samenwerkingsverband van de drie ledenorganisaties LTO Noord Glaskracht, ZLTO en LLTB is opgezet om de landelijke glastuinbouw activiteiten op het terrein van belangenbehartiging, vaktechniek en innovatie vanuit één ledennetwerk krachtig en efficiënt vorm te geven.

Energie, milieu & plantgezondheid (inclusief water) en ondernemerschap (o.a. arbeid) zijn de drie pijlers met elk hun specialisten. Er omheen opereert een groep netwerkcoördinatoren vanuit de specifieke behoeften van gewasgroepen. De kruisbestuiving tussen de themaspecialisten en de netwerkcoördinatoren moet, via veelzijdige en flexibele ondernemersgroepen, leiden tot de juiste prioriteitenagenda voor de gewassen en optimale lobby resultaten. Bekijk welke medewerkers zich inzetten voor de aangesloten glastuinbouwondernemers.

De grote meerwaarde van het nieuwe collectief is dat lobby, innovatieprogramma's en kennisontwikkeling nu worden gebundeld in één organisatie t.b.v. de landelijke zaken. De koppeling van innovatieprogramma's aan gewasonderzoek biedt bovendien extra mogelijkheden om financiering te krijgen via de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Door het verdwijnen van het PT zullen immers telers zelf een kennis- en onderzoeksagenda moeten opstellen voor hun gewas.

Naast het gewasgerichte onderzoek, moet er ook structuur en draagvlak komen voor fundamenteel onderzoek. Voor gewasoverstijgende projecten zoals Kas als Energiebron, Glastuinbouw Waterproof en Plantgezondheid is vanuit de erfenis van het PT nog een basisfinanciering beschikbaar in 2014. Middels steeds meer private- en cofinanciering moet de toekomst van deze voor de glastuinbouw essentiële programma's echter worden gegarandeerd.

Meer informatie (binnenkort) op http://www.ltoglaskrachtnederland.nl

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl