Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws: 21 januari 2014 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: Controle veeteeltbedrijven

Gemeente Hollands Kroon logoBron: Gemeente Hollands Kroon - Op het erf van veeteeltbedrijven blijven onbedoeld resten achter van mest en veevoer. Deze stoffen mogen niet na een regenbui in de sloot komen. Wij controleren de komende maanden of de veehouders de juiste maatregelen treffen om te voorkomen dat deze stoffen in het oppervlaktewater spoelen.

Er zijn meer dan 2000 veeteeltbedrijven tussen het Noordzeekanaal en de Cocksdorp op Texel. Wij zijn verantwoordelijk voor schoon oppervlaktewater en controleren elk jaar een gedeelte van deze bedrijven. Hierbij is de opslag van mest en veevoer een groot aandachtspunt. Reststoffen van mest en veevoer die in het slootwater terechtkomen, kunnen leiden tot een forse groei van algen en waterplanten. Dit gaat ten koste van vissen en planten in de sloot én is slecht voor de doorstroming.

Geslaagde controles in 2013

Vorig jaar zijn 189 controles uitgevoerd, onder andere in de gemeenten Wormerland en Wieringermeer (nu Hollands Kroon). Er zijn in totaal bij 27 bedrijven overtredingen geconstateerd. De meest voorkomende overtreding was de afspoeling in de sloot van met meststoffen vervuild regenwater. Alle bedrijven hebben na de controle verbeteringen aangebracht.

Waarop wordt gecontroleerd?

We controleren op lozingen van het erf in oppervlaktewater. Het gaat om mest en voerresten die met regenwater in de sloot terecht komen. Daarnaast bekijken we ook of het melkspoelwater en het huishoudelijk afvalwater van het bedrijf en nevenactiviteiten (bijvoorbeeld een kleine camping) op de juiste manier worden geloosd. Door middel van surveillance letten we het op de juiste wijze uitrijden van mest.

Controleurs geven tips

Handhavers controleren niet alleen, ze geven ook uitleg over de wetgeving, het Activiteitenbesluit milieubeheer, en handige tips om lozingen te voorkomen.

Bijvoorbeeld hoe de veevoederopslag op de juiste manier kan worden afgedekt of hoe de hiervan afkomstige perssappen via een absorberende onderlaag kunnen worden opgevangen. Of hoe het erf het beste schoon gehouden kan worden. Met deze maatregelen kan voorkomen worden dat vervuild regenwater vanaf het erf in het oppervlaktewater terecht komt. Door nog zorgvuldiger te werken en eenvoudige preventieve maatregelen te nemen is vaak al direct wat aan de locale waterkwaliteit te doen.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl