Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws: 13 februari 2014 Loonkostensubsidie voor behoud jeugd op Texel

Gemeente Texel logoBron: Gemeente Texel - De gemeente Texel wil Texelse werkgevers stimuleren om afgestudeerde trainees aan te nemen voor nieuw werk. Het college van B&W heeft besloten om hiervoor een loonkostensubsidie van 35% ter beschikking te stellen voor 8 trainees. Met deze maatregel draagt het college bij aan het doel om de jeugd op Texel te behouden, zoals opgenomen in het raadsprogramma 2013-2016.

"Jongeren krijgen een jaar de kans om werkervaring op te doen en een leven op Texel op te bouwen. De proef moet uitwijzen of dit tot een permanente situatie kan leiden. Met dit concrete werkgelegenheidsproject hopen wij daarvoor mogelijkheden te creëren en de jeugd daadwerkelijk op Texel te behouden”, aldus wethouder Hennie Huisman.

Het voorstel waarover de gemeenteraad 12 maart 2014 besluit, betreft een proef om voor de periode van 1 jaar Texelse werkgevers te stimuleren om afgestudeerde trainees (MBO+/HBO) aan te nemen. Het budget hiervoor komt uit de overgebleven Wmo-gelden van 2013 (€118.000,-) plus het budget 2013 bestemd voor een onderzoek naar mogelijkheden voor dit doel (€ 19.200,-).

Uit onderzoek van de Janine Abee, blijkt dat vooral de hoger opgeleiden niet terugkeren na hun studie wegens gebrek aan passend werk.

Met deze proef wil de gemeente Texelaars, die klaar zijn met hun studie, een werkplek bieden op het eiland, zodat zij hier hun sociaal leven kunnen opbouwen en werkervaring op kunnen doen. De gemeente wil deze voorziening ook mogelijk maken voor jeugd die niet van Texel afkomstig is en zich hiervoor aanmeldt. Ook zal de gemeente zich inspannen om deze jongeren na afloop van hun traineeship te begeleiden naar ander werk op of in de omgeving van Texel door actief werkgevers te benaderen.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl