Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws: 20 februari 2014 Zoetwaterpilot Texel met een jaar verlengd

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Het lijkt erop dat bollentelers in de toekomst met een eigen zoetwaterberging droge perioden met succes kunnen overbruggen en goede kwaliteit bollen kunnen telen. De eerste resultaten over 2013 van de pilot zelfvoorzienende zoetwaterberging op de percelen bij agrariër Hans Smit op Texel zien er veelbelovend uit. Ondanks een nat en relatief koud bollenseizoen zijn er positieve eerste verschillen geconstateerd in de bolgrootte en kwaliteit van de gewassen tussen het proefperceel en het vergelijkingsperceel. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben besloten om de proef met één jaar te verlengen tot en met 2015. Op deze manier wil de provincie de eerste resultaten met voldoende extra data combineren om zo betere conclusies te kunnen trekken.

Nu het onderzoek succesvol lijkt, is het interessant en belangrijk om een extra onderzoeksjaar toe te voegen. In 2013 trad een drogere periode pas in de zomer op toen de bollen al bijna van het land gingen. Hierdoor hebben de tulpen en hyacinten maar kort kunnen profiteren van de waterbuffer uit het bassin en zijn er nog veel vragen niet of niet betrouwbaar genoeg beantwoord. Het toevoegen van een extra jaar vergroot de kans dat er een warm en droger jaar optreedt tijdens de onderzoeksperiode.

Voorzien in zoetwaterbehoefte

Het doel van de proef is het uitwerken van een manier waarop agrariërs zelf kunnen voorzien in hun zoetwaterbehoefte via het opslaan van water in een bassin en vervolgens terug te brengen in het perceel om zo droge periodes te kunnen overbruggen. Klimaatdeskundigen voorspellen dat droge perioden in de toekomst vaker zullen voorkomen en langer zullen aanhouden. Daarom wil de Provincie Noord-Holland agrariërs in Noord-Holland op een praktische manier laten ervaren hoe ze tegen bepaalde investeringen kunnen overstappen op een systeem met een zelfvoorzienende zoetwaterberging. Dit om verdroging en verzilting tegen te gaan, waardoor de opbrengst wordt verhoogd en de afhankelijkheid van zoetwater van elders wordt verkleind. Daarom laat de provincie een nu dus een driejarige pilot op Texel uitvoeren rondom een zelfvoorzienende zoetwaterberging voor agrariërs, waar de focus ligt op bloembollen. Het project wordt met grote interesse gevolgd door zowel agrariërs in Noord-Holland als belangenorganisaties (KAVB, LTO, waterwerkgroep Texel).

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl